Ledigheden hverken steg eller faldt i december 2010

Ledigheden hverken steg eller faldt i december 2010

Seneste tal fra Danmarks Statistik viser en uændret bruttoledighed, men den faktiske bruttoledighed er steget p.g.a. flere jobparate i aktivering
27. JAN 2011 10.11

Bruttoledigheden for december er stort set uændret i forhold til november. Ledigheden faldt således med 200 fra november til december, hvorved der i december var 167.100 bruttoledige, svarende til 6,1 pct. af arbejdsstyrken.

Bruttoledighed vil sige personer, der umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet, uafhængigt af om de er i aktivering eller ej. Tallene er omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving.

Nettoledigheden er ligeledes uændret
Fra november til december er nettoledigheden ligeledes stort set uændret. Der har været et lille fald på 200 personer, hvormed der i december var 113.000 nettoledige, svarende til 4,1 pct. af arbejdsstyrken.

Det lille fald dækker over en stigning i antallet af dagpengemodtagere på 300, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 500 personer.

Flere aktiverede det seneste år
Den faktiske bruttoledighed er steget med 10.000, svarende til 6 pct., siden december 2009 - og udgør nu 166.400 personer. Stigningen skyldes, at der i samme periode har været en stigning på 33 pct. i antallet af jobklare personer i aktivering.

Den faktiske stigning i bruttoledigheden over det seneste år, har i særlig grad ramt kvinderne. Kvinderne har oplevet en stigning på 9.100 personer, mens mændene kun har haft en stigning på 900, siden december 2009. På trods af kvindernes stigende ledighed er det dog stadig mændene, der har den højeste ledighedsprocent.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) kommenterer i en pressemeddelelse de nye tal:

- Jeg glæder mig over, at vi endnu en måned oplever en stort set uændret arbejdsløshed. I hele efteråret ventede vi, at arbejdsløshedskurven ville stige. Nu har vi fået tallene for december, og de viser, at det går bedre på arbejdsmarkedet end ventet.

- Skruer vi tiden et år tilbage, forventede vi, at bruttoledigheden set over hele 2010 ville ligge på 195.000 personer. Det blev heldigvis ikke til virkelighed. I stedet blev bruttoledigheden cirka 165.000 personer. Altså 30.000 personer lavere end ventet.

- Selvom arbejdsløshedstallene bliver ved med at overraske positivt, må vi endnu væbne os med tålmodighed. Regeringens egen prognose viser, at arbejdsløsheden først topper i løbet af de kommende måneder, siger Inger Støjberg.

mou


Foto: http://www.flickr.com/photos/erix/with/74387500/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt