Bred enighed i Aarhus om spareplan for socialområdet

Bred enighed i Aarhus om spareplan for socialområdet

Det lykkedes tirsdag aften at få bred opbakning i Aarhus byråd til spareplanen på socialområdet samt en række ændringer til planen. Og så skal der nu udbydes reklameplads på kommunens biler

AARHUS: Med forliget har et bredt flertal i Aarhus Byråd aftalt, at enkelte af de foreslåede besparelser udsættes, indtil nærmere analyser kan give nogle bud på, hvordan disse indsatser kan fortsætte som kommunale tilbud.

- De mange høringssvar og foretræder for socialudvalget har gjort et stort indtryk, og derfor er det glædeligt, at så stort et flertal i byrådet bakker op om de ændringer i spareplanen, som er foreslået, siger social- og beskæftigelsesrådmand Hans Halvorsen (s).

Samtidig glæder det rådmanden, at 30 ud af 31 byrådsmedlemmer med vedtagelsen af spareplanen tager ansvar for at genoprette økonomien på socialområdet.

- Det er voldsomme besparelser, som byrådet har pålagt socialområdet, og derfor glæder det mig især, at forligspartierne med denne aftale sikrer, at socialområdet ved de kommende budgetforhandlinger prioriteres, så den kommunale service over for de svageste grupper i vores samfund ikke udhules yderligere i de kommende år trods et stadigt stigende antal borgere med behov for hjælp, siger rådmanden.

Udover aftalen om ændringer i spareplanen indgik et flertal af forligspartierne desuden en aftale om at fastholde indsatsen på det sociale område i 2012 og fremefter.

Aftalen indebærer, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejder oplæg og strategi for henholdsvis:

• konkurrenceudsættelse af en række opgaver med volumen på
50 mio. kr.
• bredere og mere effektiv anvendelse af kommunens indkøbpolitik.

Derudover er forligspartierne enige om, at udbyde reklameplads på kommunens biler.

Det var særligt de borgerlige partier, der lagde vægt på øget konkurrenceudsættelse.

Aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt