Strid om langliggere skyldes lapsus i lov

Strid om langliggere skyldes lapsus i lov

Region Sjælland fandt i efteråret ud af, at der i fire år overhovedet ikke har været lovhjemmel til at opkræve de andre regioner betaling for bl.a. domsanbragte på Sikringsanstalten

Af Knud Abildtrup

SJÆLLAND: '110 millioner på spil i regions-strid' kunne vi skrive forleden, da Region Hovedstaden åbenbart stævnede Region Sjælland for ikke at hænge på betaling for domsanbragte 'langliggere' fra hovedstadsområdet indlagt på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland.

At det nu - fire år efter strukturreformen - stadig skulle være uafklaret, hvem der betaler, når beboere fra den ene region bruger tilbud i en anden region, kræver en forklaring. Og den findes tilsyneladende ganske enkelt i en fejl tilbage i det lovforberedende arbejde.

Ifølge dknyts oplysninger glemte man op til lovens ikrafttræden i 2007 at undtage Sikringsafdelingen i regelsættet, der regulerer den mellemregionale patientvandring, som det hedder.

Skifter adresse
Når det gælder almindelige patienter, der tager fast ophold i en ny region, er det den nye region, der skal betale. Rent teknisk flytter 'langliggerne' også adresse til Region Sjælland, mens de er anbragt. Men det har aldrig været en intention, at netop den region pludselig skulle til selv at betale for de omkring 30 anbragte, hvoraf størstedelen kommer fra Hovedstaden.

Da det før reformen var et spørgsmål mellem amterne, var Sikringsafdelingen undtaget i bestemmelserne, men det blev den ikke, da regionerne kom til, og et megalovkompleks skulle rettes til.

- Jeg hørte om det første gang i efteråret, oplyser formanden for Region Sjællands psykiatriudvalg, Kirsten Devantier (V) til dknyt.

- En medarbejder havde opdaget, at der slet ikke var lovhjemmel til at sende de normale regninger til de andre regioner for beboere på Sikringsafdelingen og Epilepsihospitalet Dianalund.

De andre har betalt
- Vi snakkede med de andre regioner om sagen, og de tre af dem, som hver har nogle enkelte beboere på stederne, har betalt, som de plejer. Det er kun Region Hovedstaden, der er problemet lige nu.

Region Hovedstaden har valgt at stævne Region Sjælland for 110 millioner, der skulle dække betaling i 2007 og 2008 - mest for at gardere sig af hensyn til forældelsesfrister.
 
Koncerndirektør Helle Ulrichsen fra Region Hovedstaden har tidligere udtalt, at hun forventer, der kan findes en løsning ved forhandling.

- Selvfølgelig skal vi finde en ordning på det, og vi har fra starten været i kontakt med Danske Regioner og med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om sagen.

- Senest har Bertel Haarder sagt, at han vil køre videre med sagen - fordi det er en uholdbar situation. 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt