København vil stævne staten i Farvergade-sag

København vil stævne staten i Farvergade-sag

'Arbejdsmarkedsstyrelsen har ikke påvist nogen lovhjemmel for et sådant krav om fremmøde', står der bl.a. om 25-timers-kravet i et notat fra advokatfirmaet Accura
26. JAN 2011 8.34

KØBENHAVN: København vil ikke finde sig i at skulle betale op mod 390 mio. kr. tilbage i uberettiget modtaget statsstøtte til et aktiveringsprojekt i Farvergade og indbringer nu Arbejdsmarkedsstyrelse for domstolene, skriver Politiken.

- Spørgsmålet om fremmøde i et bestemt lokale i 25 timer har Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke ifølge vore advokater lovhjemmel til at stille, siger Frank Jensen på baggrund af et juridisk notat fra advokatfirmaet Accura, der bl.a. skriver, at 'Arbejdsmarkedsstyrelsen har ikke påvist nogen lovhjemmel for et sådant krav om fremmøde'.

Advokatfirmaet peger på to muligheder: enten en klage til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V), som Arbejdsmarkedsstyrelsen sorterer under, eller at 'indbringe sagen for domstolene'.

Naivt
- Det er naivt at tro, at ministeren vil ændre sin egen styrelses afgørelse, siger Frank Jensen.

En retssag kan trække ud i flere år, og det er et stort problem for København, for pengene skal betales tilbage allerede i år, uanset om sagen er bragt for domstolene. Overborgmesteren mener, at kommunen kan få bragt beløbet ned på omkring 100 mio. kr.

Også beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) er overbevist om, at beslutningen om at gå rettens vej, er rigtig:

- Vi mener ikke, at Arbejdsmarkedsstyrelsen har været på sikker grund i denne sag. Loven er simpelthen for uklar. Og at styrelsen så kræver op til 390 mio. kr. tilbagebetalt, langt mere end der overhovedet er hjemtaget i Farvergade - med tilbagevirkende kraft - er ude af proportioner.

Miskrediteret
- Jeg er allermest ked af, at en af Danmarks bedste jobindsatser er blevet miskrediteret i offentligheden og hos de ledige, for Farvergade-aktiveringen var effektiv. Derfor håber jeg, at en retssag kan være med til at give Københavns jobindsats oprejsning, siger Anna Mee Allerslev.

Siden sagen begyndte med en række artikler i Berlingske Tidende, har andre medier påvist, at København ikke er alene om sin måde at tolke loven på. En rundspørge har således vist, at hver tredje kommune vurderer, at loven om aktivering kan fortolkes på flere måder. Senest har en rapport fra den statslige forskningsinstitution Krevi fra 2008 klarlagt, at Arbejdsmarkedsstyrelsen har kendt til og godkendt lignende aktiveringstilbud i andre kommuner. Det har bestyrket Københavns Kommune i at gå rettens vej.

Kommunen ønsker en dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen om størrelsen på tilbagebetalingskravet, som allerede i år bliver trukket i statens tilskud til kommunens beskæftigelsesindsats. Det er alene det juridiske spørgsmål om fremmødekravet, som kommunen ønsker afgjort i en retssag - det kan så få et økonomisk efterspil.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt