Aalborg: Regeringsaftaler får konsekvenser for målene i Beskæftigelsesplanen

Aalborg: Regeringsaftaler får konsekvenser for målene i Beskæftigelsesplanen

Regeringens nye aftaler om indsatsen over for beskæftigelsen og sygefraværet betyder, at Jobcenter Aalborg nu må sænke overliggeren. Især indsatsen til de svage kontanthjælpsmodtagere og de langvarigt syge kommer under pres
25. JAN 2011 14.32

AALBORG: I forbindelse med finansloven 2011 indgik regeringen to aftaler om 'En aktiv beskæftigelsesindsats, der virker' og 'Nye rammer for sygefraværsindsatsen'. Kernen i disse aftaler er, at statens refusion sættes ned, og det har betydet, at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen pludselig skulle finde 23 mio. kr. på næste års budget. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Aftalerne betyder, at jobcentret måtte revidere målene i den Beskæftigelsesplan for 2011, som Byrådet godkendte i oktober. Som følge af besparelserne har Beskæftigelsesudvalget i dag,  25. januar, behandlet og godkendt ændringerne i Beskæftigelsesplanen.

I praksis betyder besparelserne, at Jobcenter Aalborg har været tvunget til at sænke ambitionerne på to centrale områder: Indsatsen for ledige med mere end tre måneders ledighed og indsatsen for sygemeldte over 26 uger.

Oprindelig har jobcentret forventet, at det var muligt at holde antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed i ro, således at antallet var uændret fra december 2009 til december 2011. Som følge af besparelserne vurderer jobcentret, at antallet formentlig vil stige med 2 %.

Oprindeligt forventede jobcentret at kunne nedbringe antallet af sygemeldte med forløb på over 26 uger med 5 pct. Ambitionen er nu, at man nøjes med at nedbringe antallet med 2 pct.

Uden at sætte tal på peger jobcentret også på, at besparelserne på indsatsen for de kontanthjælpsmodtagere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, på lang sigt vil øge tilgangen til førtidspension. Manglende tilbud vil føre til passivitet og yderligere sociale problemer.

Unge og langtidsledige prioriteres fortsat højt
Trods de pressede økonomiske rammer har beskæftigelsesudvalget prioriteret fortsat at have en høj indsats i forhold til de unge ledige og til bekæmpelse af langtidsledighed. Dermed bakker man fortsat op om Aalborg Kommunes unge-strategi og den dialog, som jobcentret pt. fører med LO om bekæmpelse af langtidsledighed.

Derudover er beskæftigelsesplanen et signal om, at den virksomhedsvendte indsats skal styrkes yderligere. Denne indsats handler om, at jobkonsulenter kan hjælpe med at få langtidsledige og personer med risiko for langtidsledighed i job. Jobcentret vurderer, at det oprindelige mål om en stigning på 5 pct. i antallet af placerede på særlige vilkår i private virksomheder i 2011 bør opjusteres til en stigning på 10 pct.

Rådmand: En spareøvelse
Formanden for Beskæftigelsudvalget, rådmand Mai-Britt Iversen (S), er glad for, at et enigt udvalg har udvist social ansvarlighed ved at skåne initiativerne i forhold til Unge-strategien, ved at prioritere indsatsen i forhold til langtidsledighed, ved at forfølge de seneste års gode resultater med at forebygge det lange sygefravær, samt beholde et begrænset 5 timers tilbud til den svageste gruppe af kontanthjælpsmodtagere.

- Men, siger rådmanden i et angreb på regeringens to aftaler på beskæftigelsesområdet:

- Det er helt utilstedeligt, at regeringen pålægger kommunerne store besparelser, når budgettet er på plads. Det vil i hvert fald have klædt forligspartierne, hvis de havde kaldt øvelsen det, den er: Nemlig en spareøvelse.

mou 

Læs også:
Millionbesparelser får konsekvenser for de svageste ledige

Regeringens millionbesparelse rammer skævt

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt