Lejre: Direktionen vil slanke sig selv

Lejres økonomiudvalg har bedt direktionen udarbejde forslag til ny ledelses- og organisationsstruktur - nu er forslaget klar til politikerne, og det betyder bl.a. afsked med to af fem direktører
25. JAN 2011 14.00

LEJRE: Lejre Kommune skal organiseres på en ny måde. Det ønsker politikerne, og økonomiudvalget har i første omgang bedt direktionen udarbejde et forslag.

Det foreligger nu til politikernes behandling, og det indebærer bl.a., at direktionen skal slankes fra de nuværende fem til tre. Projektet har taget udgangspunkt i Økonomiudvalgets retningsgivende målsætninger om:

  • En mere strategisk arbejdende direktion
  • Klarere ledelse og større ledelsesspænd
  • Stærkere og mere bæredygtig virksomhedsledelseEmbedsmændene er nået frem til  en model, der ridser op på følgende måde:

'Den foreslåede koncern- og centermodel medfører en række grundlæggende konsekvenser:

  • Ledelsesstrukturen tilpasses med henblik på færre direktør-, chef- og virksomhedslederstillinger
  • De nuværende 5 direktørstillinger (heraf en vakant stilling) reduceres til 3.
  • De nuværende 18 chefstillinger (heraf en vakant personalechefstilling) reduceres til 12.
  • De nuværende ca. 40 virksomhedslederstillinger reduceres i antal, i og med at en række af disse fremadrettet omdannes til afdelingslederstillinger.

Organisationsstrukturen tilpasses med henblik på færre og større enheder, idet nuværende rådhusafdelinger samles i færre centre. Og plejecentre, dagtilbud og skoler samles i færre enheder. Dog med flere afdelinger og fortsat på flere geografiske lokaliteter.

Bevillingsstrukturen tilpasses med henblik på oprettelse af en samlet bevilling pr. center, et samlet budget pr. virksomhed og evt. uddelegering af delementer til afdelingsleder efter aftale mellem centerchef, virksomhedsleder og afdelingsleder. Forudsætningerne for en ny bevillingsstruktur vil blive forelagt til særskilt politisk behandling med henblik på effektuering pr. 1. januar 2012.

Forslaget sendes nu i høring i februar måned, hvorefter politikerne kan tage endelig stilling marts i år.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt