Vallensbæk går mod strømmen: Vil selv klare grønne områder

Vallensbæk går mod strømmen: Vil selv klare grønne områder

Der er penge at spare ved at kommunen kan selv plejer og vedligeholder alle de grønne områder, frem for at lade et privat firma udføre en del af opgaven, og det tager kommunen nu konsekvensen af

VALLENSBÆK: Mange kommunale opgaver bliver udliciteret til private firmaer i disse år, men en gang imellem går det den anden vej. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har netop vedtaget at hjemtage opgaven med at pleje og vedligeholde en del af kommunens grønne områder, efter at opgaven har været i udbud hos private entreprenører.

Beregninger har nemlig vist, at kommunen kan spare ca. 35 % (svarende til 1,2 mio. kr. årligt) ved at lade kommunens egne medarbejdere lave arbejdet.

- Selv om det ofte kan være fornuftigt at udlicitere, skal vi ikke gøre det, hvis vi selv kan udføre opgaven bedre og billigere, mener borgmester Henrik Rasmussen (K) og fortæller, at kommunens medarbejdere allerede er vant til den type opgaver.

- Vores egne folk tager sig i forvejen af en stor del af de grønne områder, og vi har også de maskiner, der skal til. Vi kommer til at ændre lidt på organisationen i Teknisk Drift, herunder ansætte nogle flere medarbejdere, men de vil også kunne hjælpe med snerydning om vinteren, hvor der ikke er så meget arbejde med de grønne områder, forklarer borgmesteren.

Det drejer sig om i alt 11 områder omkring kommunale ejendomme som tidligere har været varetaget af private entreprenører. Besparelsen opnås ved, at kommunen i forvejen varetager grøn vedligeholdelse, hvorfor der vil kunne skabes en effektivisering af de eksisterende arbejdsgange, herunder maskinanvendelse. Der vil fremover blive udført et eksternt tilsyn med arbejdet, så det sikres at kvaliteten opfylder de beskrevne målsætninger.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt