Trussel om at gå hjalp på lydhørheden

Trussel om at gå hjalp på lydhørheden

De var ikke meget for det, men et enigt landdistriktsråd valgte at true byrådet med helt at nedlægge arbejdet, hvis landdistriktspolitikken blev vedtaget som foreslået. Det ændrede på sagerne
26. JAN 2011 6.00

Af Knud Abildtrup

RINGKØBING-SKJERN: At de halvårlige møder med kommunen ikke blot bliver holdt med en enkelt embedsmand. Og at den overordnede politik også levner plads til enkeltstående aktive landsbyer - og ikke blot store sammenhængende landdistrikter.

De to elementer har været kardinalpunkter i Ringkøbing-Skjern, mens landdistriktspolitikken har været på dagsordenen her i januar. 'Topstyring', lød det fra græsrødderne, og lige efter nytår kunne Erik Poulsen som formand for landdistriktsrådet - der tæller 40 borger- og sogneforeninger - proklamere, at et enigt råd ganske enkelt ville strække våben, hvis den foreslåede politik blev vedtaget af byrådet.

- Det er da træls, at man skal råbe så højt, men det har åbenbart virket, siger Erik Poulsen nu til dknyt. Han skynder sig at tilføje, at stemningen er god nok igen, efter de har været igennem en læreproces i, hvordan man bliver hørt.

- Vi har fra landdistriktsrådet ønsket i højere grad at kunne være med til at sætte dagsordenen og have en åben dialog med komunen. Vi har i en periode haft to årlige møder med kommunen, men der har aldrig været politikere med - kun en landdistrikstmedarbejder, der senest blev overflyttet til mølleplanlægning. Og så kunne vi omkring 50 mennesker fra 40 foreninger holde møder med os selv.

Vi ikke være afhængige af enighed
- For os har det også været afgørende, at den nye politik udelukkende handlede om at tilgode større sammenhængende landdistrikter - og ikke bare landsbyer. Vi ville have med, at en enkelt landsby også skulle kunne profileres, uden at de nødvendigvis først skulle blive enige med nabolandsbyerne.

Den endelige tekst i landdistriktspolitiken endte med på det punkt at lyde 'Større sammenhængende landdistrikter og landsbyer med udviklingspotentiale skal styrkes med lokal- og helhedsplaner'.

- Hele byrådet er nu indstillet på en bedre dialog - men vi er enig med byrådet i, at det ikke partout behøver at stå i en overordnet politik, slutter Erik Poulsen, der selv satser på, at de havårlige møder fremover kan foregå med Økonomi- og Erhvervsudvalget.


  

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt