Mange siger ja tak til digital ældrepleje

Mange siger ja tak til digital ældrepleje

Nye tal viser, at danskerne er parate til at tage digitale teknologier i brug, når det handler om omsorgsydelser. En rapport fra KMD Analyse viser, at syv ud af ti danskere er åbne for at tage videokommunikation i brug

KMDs nye vidensenhed, KMD Analyse, peger i en ny rapport på et betydeligt potentiale i digitaliseringen af ældreplejen. Potentialet bakkes op af et flertal i befolkningen, som er åbne over for, at den offentlige sektor udvikler og tilbyder flere velfærdsteknologiske løsninger.

- Det er KMD's vurdering, at der kan hentes en god samfundsmæssig gevinst, hvis man for alvor begynder at kigge på at digitalisere dele af ældreplejen. Potentialet er der, og der er god opbakning i befolkningen, siger Lars Monrad-Gylling, administrerende direktør i KMD, der står bag analysen, i en pressemeddelelse.

Som del af den nye rapport fra KMD Analyse har Gallup foretaget et rundspørge om, hvordan danskerne forholder sig til brug af velfærdsteknologiske løsninger.

Således mener et flertal af danskerne, at den offentlige sektor skal udvikle og tilbyde flere teknologiske løsninger. Kun godt hver femte er imod. Rundspørget viser også, at der er stor opbakning til brug af videokommunikation. Syv ud af ti danskere er åbne for at tage nye teknologier som videokommunikation i brug ved kontakt til kommunens omsorgsafdeling.

- Tallene viser os, at vi generelt i befolkningen er med på, at det kan være begavet at indføre nye digitale redskaber på et traditionelt velfærdsområde som ældreplejen. Det er en vigtig pointe i debatten om indretningen af fremtidens velfærdsstat, mener Lars Monrad-Gylling.

Analysen viser dog også, at der er skepsis i gruppen af danskere over 80 år. Det er en gruppe, der næsten er delt midt over mellem de åbne og positive og de mere skeptiske i forhold til velfærdsteknologi.

- Det er centralt, at de nye redskaber som videokontakt ikke bliver trukket ned over hovedet på mennesker, som ikke kan eller ønsker at bruge de digitale redskaber. Det bør bygge på frivillighed, siger Lars Monrad-Gylling. Han peger samtidig på, at undersøgelsen også viser, at når velfærdsteknologien bliver konkret, så falder skepsissen.

Rapporten fra KMD Analyse peger på, at op mod 20 pct. af hjemmeplejens tidsforbrug kan spares gennem forskellige nye tekniske løsninger. Dertil kommer, at hjemmeplejen i dag bruger knap 10 pct. af det samlede tidsforbrug på transport til og fra de ældre.

- Det er klart, at der er en del opgaver i ældreplejen, som man ikke kan digitalisere. Men omvendt ligger der også en god portion, som man med fordel kan kigge på. Det vil frigøre reelle ressourcer, hvis man over video eksempelvis kan minde den ældre borger om indtagelse af medicin, frem for at hjemmehjælperen skal køre frem og tilbage til den ældre, siger KMD-direktøren.

mou

Om KMD Analyse
KMD Analyse er en nystartet vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

KMD Analyse vil - udover nærværende rapport om digitalisering af ældrepleje - i den nærmeste fremtid udgive rapporter og arbejdspapirer om de digitale muligheder inden for blandt andet kronikerområdet og andre centrale områder i den danske velfærdsmodel.

KMD Analyse samarbejder bl.a. med Center for Digital Forvaltning (CEDI) om udvikling af analyserne.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt