- Nye regler for rygoperation er kassetænkning

- Nye regler for rygoperation er kassetænkning

DEBAT Færre kan få operation for diskusprolaps og slidgigt i ryggen. I stedet skal problemerne trænes eller smertebehandles væk. Men udgifterne til sygedagpenge vil stige markant, skriver speciallæge Carsten Bruun
25. JAN 2011 10.48

Af speciallæge Carsten Bruun

Færre kan få operation for diskusprolaps og slidgigt i ryggen. I stedet skal problemerne trænes eller smertebehandles væk. Udgifterne til sygedagpenge vil stige markant, og at mange vil alligevel få en operation - efter måneder med smerter, medicin og uarbejdsdygtighed.

For nylig kom der nye, skærpede retningslinjer for, hvem, der kan indstilles til rygoperation - primært for patienter med diskusprolaps, lændesmerter og forskellige former for slidgigt, medfødte fejl i ryggen og egentlige rygskader.

For rundhåndet?
Kort fortalt går de nye regler ud på, at rygpatienter i stedet for hurtig operation skal igennem et tre-fire måneders forløb med undersøgelse og udredning samt seks til 12 måneder med tilbud om smertelindring, rygøvelser og motion. Regeringens og regionernes fælles mål er at spare 30 pct. af de cirka 7.500 rygoperationer, som normalt udføres herhjemme årligt.

Privathospitalet Kollund har gennem en årrække udført rygkirurgi på mange hundrede danskere, som ikke kunne blive opereret inden for ventetidsgarantien på de offentlige sygehuse. Jeg er chef for privathospitalets rygcenter og er bekymret over den nye forringelse af patienters mulighed for at blive opereret for ryglidelser: 

Det ligger i luften over det nye sæt regler, at det offentlige system har været for rundhåndet med at indstille rygpatienter til operation, og at regeringen og regionerne nu strengt sagligt går ind og rydder op i denne rutten med offentlige midler. Det er nu ingenlunde tilfældet.

Vi griber ikke bare skalpellen
Rygproblemer som diskusprolaps, indeklemte nerver og andre former for slidgigt er folkesygdomme, som koster samfundet milliarder og atter milliarder af kroner i sygedagpenge, alskens behandlinger, medicin og mistede indtægter. Der findes for så vidt en del videnskabeligt materiale, som dokumenterer, at lidelserne i nogle tilfælde kan trænes væk, men en skånsom operation og hurtig rekonvalescens er oftest den enkleste og lægeligt set bedste metode til at få alle disse mennesker ud af deres plagsomme sygdomsforløb og tilbage i arbejde. 

Privathospitalet Kollund har inden for det seneste halve år anvendt helt ny kikkert-teknologi i op til halvdelen af alle operationer for diskusprolaps. Fordi metoden er uhyre skånsom, kan patienten være 30-50 procent hurtigere tilbage i job.

Vi griber aldrig til skalpellen, før der er forsøgt med konservativ behandling, men det er min erfaring, at operation alligevel bliver løsningen for en tredjedel af patienterne med diskusprolaps. Og i en årrække var Sundhedsministeriet enigt med lægerne i, at operationerne var en rigtig god forretning for samfundet. 

De skal gå med krykker
For en relativ beskeden engangsinvestering på 30.000-50.000 kroner kunne patienten være tilbage i job og dagligdag uden smerter i løbet af en måneds tid eller to. 

Så vidt jeg kan se, er de nye, skærpede regler udtryk for primitiv kassetænkning, hvor man regner sig frem til en besparelse på et eller andet beløb, når der holdes igen med rygkirurgien. Det glemmes bare, at det offentlige i stedet skal betale sygedagpenge i månedsvis, og at patienten mister både indtægter og job, mens det lange og snørklede udrednings- og behandlingsarbejde står på. 

Nogen vil måske mene, at det er min egen næringsvej som læge på privathospital, jeg er bekymret for. Det er jeg nu ikke. Vi vil muligvis opleve en midlertidig opbremsning i antallet af rygoperationer, men netop på baggrund af den rigelige, lægefaglige dokumentation for, at operation både er en effektiv og økonomisk fornuftig behandlingsmulighed, vil de fleste af rygpatienterne med tiden nå frem til operationsbordet alligevel.

Først skal de bogstaveligt talt gå på krykker og med store smerter igennem det nye omsvøbsdepartement, som regeringen og regionerne har opstillet. Problemet er, at det bliver dyrt for samfundet i sygedagpenge og for patienterne målt på både økonomi og livskvalitet. Både samfundet og patienterne bliver fattigere.


Speciallæge i ortopædkirurgi, Carsten Bruun, chef for Privathospitalet Kollunds rygcenter

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt