København og politiet vil samarbejde om bande-indsatsen

København og politiet vil samarbejde om bande-indsatsen

Både København og Københavns omegnskommuner har den seneste tid været ramt af flere skudepisoder. Mandag holdt overborgmester Frank Jensen (S) og Københavns politidirektør Johan Reimann møde om situationen

KØBENHAVN: Formålet med mødet var at koordinere politiets indsats med hovedstadens kriminalpræventive arbejde. De to blev enige om følgende konkrete tiltag i arbejdet med at dæmme op for skyderierne og øge trygheden for beboerne i de ramte områder:

Massivt politimæssigt pres på banderne:
Københavns Politi sætter ind med en massiv politiindsats i de berørte områder. Der vil både være fokus på massiv tilstedeværelse på gadeplan og på opklaring af konkrete episoder.

Øget kommunal tryghedsindsats:
Københavns Kommune øger den præventive indsats med bl.a. mere belysning og overvågning, gadeplansarbejde og bedre tilbud til børn og unge i de berørte områder. Bl.a. med en konkret handleplan for området omkring Jægersborggade, som tidligere har været skueplads for skyderier.

Forpligte forældre til at tage ansvar:
Københavns Kommune og Københavns Politi vil tage initiativ til fælles hjemmebesøg for at understrege forældrenes ansvar, når børn og unge indgår i skudepisoder.

Overborgmesteren og politidirektøren siger på baggrund af mødet:

- Det er uacceptabelt, at kriminelle miljøer holder byens beboere som gidsler i deres interne opgør om kriminelle markeder. Kommunen og politiet har hvert sit ansvarsområde, men også behov for at koordinere indsatsen. Jeg har stor tillid til politiets arbejde, og vi vil på vores side styrke indsatsen på klub- og gadeplan. De to ting hænger sammen, siger overborgmester Frank Jensen.

Han håber, at regeringen vil lave et nationalt exitprogram for bandemedlemmer.

- Regeringen bør supplere Københavns Kommunes exitstrategi med en national exitindsats, som kan sætte effektivt ind mod de hårdeste elementer i bandemiljøet og nå kriminelle i omegnskommunerne og andre storbyer. Det her er langt fra et københavnerfænomen, og det ved jeg, at justitsministeren er opmærksom på, siger Frank Jensen.

Politidirektør Johann Reimann siger: 

- Det er utrolig vigtigt, at en politimæssig indsats går hånd i hånd med det kriminalpræventive arbejde, som kommunen står for. Vi har en fælles interesse i at få bremset de aktuelle konflikter, som vi opfatter som relativt isolerede og interne. For vores vedkommende sætter vi ind med en massiv tilstedeværelse af politi på gaden i områderne, siger altså politidirektør Johan Reimann.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt