60 millioner timer spildes på dokumentationskrav

60 millioner timer spildes på dokumentationskrav

Offentligt ansatte på FTF-området bruger ca. 60 millioner timer om året på at dokumentere deres arbejde. Der kan frigøres mange ressourcer, hvis der skæres ned på mængden af dokumentation, viser ny undersøgelse fra FTF

Samtidig med at stillingerne ryger i sparerunderne på de offentlige arbejdspladser, og presset øges på den tilbageværende arbejdskraft, bruger de offentligt ansatte i stor stil stadig tid på at dokumentere deres arbejde, skriver FTF i en pressemeddelelse.

Papirarbejdet tager tiden fra borgerne, og samtidig mister medarbejderne troen på papirbøvlet, viser undersøgelsen.

Hver især bruger offentligt ansatte på FTF-området som fx socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker og lærere i gennemsnit en time om dagen på at dokumentere deres arbejdsindsats - eller ca. 8 minutter af hver time. Det viser beregninger, som FTF har foretaget på baggrund af en ny undersøgelse blandt ca. 3.000 FTF-medlemmer i den offentlige sektor.

Det svarer til i alt ca. 60 millioner timer om året, har FTF beregnet. En tilsvarende analyse, som FTF foretog forrige år, viste omtrent samme tidsforbrug på dokumentation.

Afbureaukratisering slået fejl
Tallet tyder således på, at der intet er sket med regeringens flere år gamle og højt profilerede mål om at afbureaukratisere den offentlige sektor. Det blev allerede lanceret med den stort anlagte kvalitetsreform i 2007 og senest igen med regeringens afbureaukratiseringsplan fra 2009.

Samtidig med, at dokumentationen fortsætter på livet løs, løfter det tilsyneladende ikke kvaliteten. Hver anden af de medarbejdere, der dokumenterer deres arbejdsopgaver, oplever at resultatet af indsatsen ikke står mål med de ressourcer, de bruger på det. Næsten 53 procent svarer i undersøgelsen, at det enten kun sker i ringe grad eller slet ikke.

Hele 84 procent oplever, at dokumentationsarbejdet tager tid fra kontakten med brugerne/borgerne/kunderne. 41 procent oplever det oven i købet ofte - 43 procent nogle gange.

En af dem er Niels Gjytkjær, sygeplejerske på Ålborg Sygehus. Han oplever, at den megen dokumentation i virkeligheden handler om magt.

- Der er ikke tale om en vanebrydende kreativ proces, men et rent magtopgør om, hvem og hvad der skal bestemme arbejdsdagen, siger han.

Over halvdelen af de offentligt ansatte (54 procent) oplever, at dokumentationen af arbejdsopgaverne ikke bidrager til at gøre servicen for borgerne bedre.

På tide at se på, om dokumentation er den rette
Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte mener, at der bør kigges nærmere på den megen dokumentation.

- Dokumentation er helt nødvendig for at kunne udvikle kvaliteten; mange regler og administrative forskrifter tjener jo helt legitime formål. Men i det her omfang er det alt for meget. Den offentlige sektor har brug for hver en krone, og et sted at hente flere ressourcer i en krisetid kunne være at skære overflødig dokumentation væk. Krisen har gjort det endnu mere nødvendigt at se på, om den dokumentation, der bruges tid på i dag, er den rigtige, siger hun.

Bente Sorgenfrey peger på, at dokumentation skal være meningsfuld og fokusere på kerneydelsen og kvaliteten.

- Og her viser undersøgelser, at jo mere medarbejderne inddrages, jo mere oplever de, at dokumentationen bidrager til både bedre service for borgerne og til faglig udvikling, siger hun.

FTF's nye undersøgelse viser, at to ud af tre ikke eller kun i ringe grad har været inddraget i at vælge de former for dokumentation, der bruges på deres arbejdsområde.

Dokumentation er tilsyneladende ikke en ekstra opgave, som medarbejderne får ekstra ressourcer til. Et stort flertal på tre fjerdedele får ikke tilført ekstra ressourcer til at løse nye dokumentationsopgaver overhovedet. Knap hver femte (17 procent) får kun i ringe grad ekstra ressourcer til dokumentation, viser undersøgelsen.

mou

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt