Til kamp mod kedelige forstæder

Til kamp mod kedelige forstæder

Forstæderne har i en årrække stået i skyggen af bl.a. gamle erhvervsområder og havne, når byplanlæggere og investorer skulle placere deres opmærksomhed. Men nu er det forstædernes tur
24. JAN 2011 13.09

Hvordan får vi gjort forstæderne mere bæredygtige, så boligerne bruger mindre energi, det bliver lettere at komme rundt til fods og på cykel, og der bliver flere områder til friluftsliv? Det er nogle af de spørgsmål, som en ny tænketank, nedsat af Miljøministeriet og Realdania, skal arbejde med frem til 2012.

- Over halvdelen af alle danskere bor i forstæderne, der ofte er udskældte og beskrives som både kedelige og ikke-bæredygtige. Derfor skal vi have fokus på forstæderne, så de bliver både bæredygtige og attraktive at bo i. Eksempelvis skal vi have skabt flere grønne områder, som kan håndtere de store nedbørsmængder som følge af klimaforandringerne. Jeg ser frem til at høre tænketankens bud på, hvordan kommunerne bedst muligt løser opgaven, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Tænketanken kommer til at bestå af eksperter fra bl.a. Ålborg Universitet og Kommunernes Landsforening. Undervejs vil Aalborg Kommune, Brøndby Kommune, Horsens Kommune og Kerteminde Kommune bidrage med en række konkrete projekter. Eksempelvis arbejder Brøndby med at skabe bedre forbindelse mellem de tre bydele og udvikle de almene boliger i kommunen. Horsens arbejder med at skabe flere mødesteder, bæredygtig varmeforsyning, håndtering af regnvand og grønne tage. Arbejdet ledes af professor Jens Kvorning fra Kunstakademiets Arkitektskole.

- I det 20. århundrede fokuserede byplanlæggere på, hvordan de kunne konstruere den ideelle forstad fra bunden. Nu ligger forstaden derude. Og vi skal fokusere på mulighederne for, hvordan vi med begrænsede tilføjelser og forandringer kan få forstæderne, og de regioner som de er en del af, til at fungere mere bæredygtigt, siger Jens Kvorning.

Forstæderne har i en årrække stået i skyggen af bl.a. gamle erhvervsområder og havne, når byplanlæggere og investorer skulle placere deres opmærksomhed. Men nu er det forstædernes tur.

Tænketanken vil i marts 2012 publicere en rapport, der beskriver udfordringer og muligheder i forhold til at skabe mere bæredygtige forstæder.

Miljøministeriet og Realdania bidrager hver især med 750.000 kr. til projektet. Heraf modtager de fire kommuner hver 100.000 kr. til at genmemføre deres eksempelprojekter. Derudover bidrager hver kommune selv med minimum 100.000 kr. til gennemførsel af deres eksempelprojekt.

 • Jens Kvorning, professor og centerleder, Center for strategisk byplanlægning, Kunstakade-miets Arkitektskole (tænketankens formand)
 • Lone Kørnøv, professor ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

 • Karl Otto Ellefsen, professor, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

 • Pernille S. Poulsen, partner, Tegnestuen Vandkunsten
 • Hans Thor Andersen, forskningschef, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
 • Eske Groes, kontorchef, Kontoret for Teknik og Miljø, KL
 • Michael Nyboe, partner, Momentum Research & Development
 • Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg Kommune
 • Pia Nielsen, planchef, Brøndby Kommune
 • Poul Houe, stadsarkitekt, Horsens Kommune
 • Lone Rousen, direktør, Kerteminde Kommune
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt