Vestjyder vilde med kommunens fritidstilbud

Vestjyder vilde med kommunens fritidstilbud

En overraskende stor del af borgerne i Ringkøbing-Skjern bruger kommunens fritids- og kulturtilbud, viser borgerundersøgelse

RINGKØBING-SKJERN: Kommunens digitale borgerpanel er blevet spurgt om deres brug af kommunens fritids- og kulturtilbud. Og deltagernes svar viser en overraskende stor deltagelse.

Over 62 procent af Ringkøbing-Skjerns voksne befolkning bruger i en eller anden form kommunens fritids- eller kulturtilbud. Det er især idræts-, motions- og gymnastikforeningerne, der er populære hos borgerne. Herefter kommer områdets motionscentre, hvor 15 procent er tilmeldt.

- Det viser, at vi har en kommune med aktive borgere, og ikke kun på den del af tilbuddene, der handler om bevægelse. Hele 20,7 procent er medlem af en af de kulturelle foreninger, der findes i kommunen. Her er det især Museumsforeningen, der tiltrækker, men også biografforeningen og musikforeningen trækker mange, siger direktør Mogens Pedersen.

Af de voksne, der ikke bruger kommunens tilbud, svarer en tredjedel at årsagen er manglende tid, mens en anden tredjedel ganske enkelt ikke er interesseret i at deltage.

Borgerpanelet er også blevet spurgt til deres børns aktivitetsniveau. Her viser besvarelserne, at kun 9,1 procent af de adspurgtes børn mellem tre og 17 år ikke deltager i en aktivitet. Igen er idræts-, motions- og gymnastikforeninger de foretrukne aktører, som hele 81 procent af de adspurgtes børn er tilmeldt.

Undersøgelsen indeholder også en uddybning af borgernes opfattelse af generelle kulturtilbud som kommunens biblioteker og musikskoler.

mou

Fakta:
Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af cirka 2.000 borgere, som repræsenterer et mini-billede af befolkningen i kommunen. Svarprocenten var denne gang på 73,7 procent.

Læs hele undersøgelsen her

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt