Kommunerne fører over staten i cloud-computing

37 pct. af offentlige myndigheder bruger cloud computing i større eller mindre omfang. Tallet dækker over 30 pct. i staten og 46 pct. i kommunerne
24. JAN 2011 10.41

Cloud computing er abonnement på it-services som leveres og benyttes via internettet. Det kan fx dreje sig om adgang til software eller computerkraft og kan være et alternativ til selv at købe it-produkter.

Cloud computing omfatter i de fleste tilfælde it-infrastruktur som service fra it-leverandører, fx hosting af hjemmesider (33 pct. af alle myndigheder). Derimod er software som service, fx i form af adgang til software, noget mindre udbredt (18 pct.). Det fremgår af en frisk opgørelse fra Damarks Statistik.

Kommunerne har hyppigst taget Cloud computing til sig med 46 pct. brugere mod 30 pct. i staten. I såvel stat som kommune indebærer brug af Cloud computing i de fleste tilfælde infrastruktur som service, hvorimod software som service har en forholds-mæssig lavere udbredelse, især hos de kommunale brugere.

De offentlige myndigheder bruger hyppigere Cloud computing end private virksomheder, hvor udbredelsen er 30 pct. Konkret bruger 22 pct. af virksomhederne software som service og 23 pct. infrastruktur som service (Danske virksomheders brug af it 2010).

Økonomi vigtigste faktor for brugen af cloud computing
Den vigtigste faktor for myndighedernes brug af Cloud computing er økonomi, med stor betydning for 65 pct. Næsten samme betydning har faktorer som fleksibilitet, sikkerhed og funktionalitet. Mindst betydning har miljøhensyn, som har stor betydning for 13 pct. og nogen betydning for 48 pct.

Blandt kommunerne er der en tendens til, at Cloud computing er mest udbredt blandt de større kommuner med mindst 40.000 indbyggere, dog er der blandt brugerne i de små kommuner flere som både bruger infrastruktur og software som service.

Cloud computing er kun strategisk forankret hos et mindretal af brugerne. Hvor 62 pct. af alle myndigheder har en ajourført it-strategi, så er det kun 12 pct. som har en it-strategi, der omfatter Cloud computing, hvilket svarer til en tredjedel af brugerne af Cloud computing.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt