110 millioner på spil i regions-strid

110 millioner på spil i regions-strid

Uenighed om nye regler i kommunalreformen spøger stadig: Hvem skal betale for indlæggelser?
24. JAN 2011 9.03

SJÆLLAND / HOVEDSTADEN: En strid om, hvem der skal betale for dyre og lange indlæggelser på specialiserede afdelinger og hospitaler skal nu afgøres af retssystemet, efter at de to naboregioner i Hovedstaden og på Sjælland ikke har kunnet finde en løsning. For at undgå at sagerne forældes har Region Hovedstadens kort før nytår stævnet både Region Sjælland og Den selvejende institution Filadelfia i Dianalund for mindst 110 mio. kr.

Beløbet har Region Hovedstaden betalt for at have borgere langtidsindlagt på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland og på Epilepsihospitalet Dianalund i 2007 og 2008.

Men Region Hovedstaden mener ikke, at de skal betale regningen, skriver Sjællandske. Ifølge en ændring i sundhedsloven, der trådte i kraft samtidig med kommunalreformen 1. januar 2007, er det den region, hvor de langtidsindlagte opholder sig under behandlingen, der skal betale regningen. Før kommunalreformen var det det amt, som patienten boede i på indlæggelsestidspunktet, der skulle betale for opholdet.

Region Sjælland har bedt retten om fire ugers udsættelse til at svare, forklarer sekretariatschef Thomas Crone.

Koncerndirektør Helle Ulrichsen, Region Hovedstaden forventer dog, at de to parter kan finde en løsning gennem forhandlinger i Danske Regioner.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt