Plantegift truer grundvand

Plantegift truer grundvand

Producenten af sprøjtegiften Roundup lovede, at giften aldrig ville ende i grundvandet. Det er den nu
24. JAN 2011 6.54

Direktør Carl-Emil Larsen fra vandværkernes forening, Dan­va, frygter derfor, at man kan blive nødt til at rense drikkevandet.

- Vi kan ikke fortsætte med at levere rent og urenset drikkevand, hvis vi ikke gør noget ved forbruget af sprøjtegifte, siger Carl-Emil Larsen til Jyllandsposten.

I 2008 var der sprøjtegifte i 40 procent af alle grundvandsprøver. I 11 procent var grænseværdien overskredet.

Ifølge en rapport, som de nationale geologiske undersøgelser, GEUS, udsender i dag, overskred rester af sprøjtegiften Roundup ni gange i 2009 grænseværdien i grundvandsprøver; det er ligeså mange som de seneste 12 år tilsammen.

Miljøminister Karen Ellemann (V) erkender problemer med drikkevandet. Hun udvider derfor listen over gifte, der skal kontrolleres for, fra 23 til 32.

Glyphosfat, som er aktivstoffet i Roundup, er ny på listen.

Rent vand
I en pressemeddelelse opfordrer Enhedslistens Per Clausen her til morgen regeringen til at sikre drikkevandet:

- Gang på gang har eksperter advaret mod risikoen fra pesticider ville trænge ned i grundvandet. Enhedslisten har flere gange taget sagen op, men regeringen har forholdt sig passivt og svigtet grundvandet. I stedet for at handle har man svækket kontrollen og gang på gang accepteret, at landbruget har svigtet aftaler om at reducere anvendelsen af pesticider, siger Per Clausen.

- Nu går den ikke længere. De nye tal fra GEUS viser, at katastrofen er lige op over. Derfor skal der handles nu. Enhedslisten har sammen med De Radikale og Chr. H. Hansen fra Focus stillet et forslag, der øjeblikkelig forbyder alle aktivstoffer, der findes i grundvandet i mængder, der overstiger grænseværdien, fortsætter Per Clausen,
- Jeg forventer, at et flertal i folketinget på baggrund af de seneste nye tal vil støtte dette forslag. GEUSs nye undersøglse viser, at vi har forholdt os passive alt for længe. 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt