Ikke kritik af TV 2 i Håndværkerhaven-sag

Ikke kritik af TV 2 i Håndværkerhaven-sag

Skjult kamera: Pressenævnet finder, at forholdene for personer visiteret til hjemmehjælp er af væsentlig offentlig interesse, herunder hvorvidt medarbejderne registrerer arbejdstiden i overensstemmelse med de faktiske forhold

KØBENHAVN: Pressenævnet har afgjort en sag, hvor FOA på vegne af fire medlemmer havde klaget over at være filmet under udførelsen af deres arbejde uden at vide det. Nævnet har ikke fundet anledning til at udtale kritik af TV 2 for at offentliggøre materialet, oplyser nævnet.

Af TV 2's optagelser af besøgene hos borgere fremgår det, at medarbejderne ikke opholdt sig hos borgerne den tidsramme, som fremgik af deres køreplan. Herudover, at hjemmehjælperne uretmæssigt koordinerede deres tidsregistrering, så det så ud som om, der var to hjælpere ude til besøg, hvor der reelt kun var en enkelt. Sidstnævnte konkluderer TV 2 på baggrund af optagelser indhentet med skjult kamera på Håndværkerhavens område.

Optagelserne har haft ansættelsesmæssige konsekvenser for blandt andet de menige medarbejdere, hvoraf fire klagede til Pressenævnet.

For så vidt angår klagerne, har én medarbejder indgået en individuel fratrædelsesaftale, og de øvrige tre medarbejdere har fået påtaler med henblik på at sikre en korrekt tidsregistrering i fremtiden. Af disse tre medarbejdere har én yderligere fået en påtale for at køre hjem i arbejdstiden.

Spørgsmålet under Pressenævnets sag var, hvorvidt TV 2 har været berettiget til at offentliggøre optagelserne af hjemmehjælpere, som har været uvidende om, at de blev filmet.

Koordineret snyd
I sin klage til Pressenævnet lagde hjemmehjælperne vægt på, at borgerne ikke er visiteret til en bestemt tid, men en ydelse. Dette er bekræftet af Københavns Kommune, der også har fået lavet en undersøgelse, som konkluderer, at borgerne ikke har været udsat for omsorgssvigt.

Herudover har medarbejderne bl.a. anført, at optagelserne på Håndværkerhavens område er misvisende, da episoderne ikke er 'snyd' med tidsregistreringen.

TV 2 mente derimod, at offentliggørelsen af optagelserne er berettiget. Uanset borgerne er visiteret til en bestemt ydelse, kan denne ikke adskilles fra besøgets tidsmæssige udstrækning. Besøgene var af væsentlig kortere varighed, end de var planlagt til. TV 2 mente også, at optagelserne påviser, at medarbejdere sammen indtaster fiktive besøg - 'koordineret snyd' med tidsregistreringen.

Stor samfundsmæssig interesse
Vedrørende optagelserne foretaget med skjult kamera på Håndværkerhavens område følger det af Pressenævnets praksis, at medier som udgangspunkt ikke har adgang til at offentliggøre materiale indhentet med skjult kamera, medmindre det har så stor samfundsmæssig interesse, at offentliggørelsen overstiger hensynet til de personer, der er optaget. Hertil kommer, at den journalistiske dokumentation skal være meget vanskelig at indhente på anden vis.

Pressenævnet finder, at forholdene for personer visiteret til hjemmehjælp er af væsentlig offentlig interesse, herunder hvorvidt medarbejderne registrerer arbejdstiden i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Nævnet har ikke haft adgang til råbåndene ved bedømmelsen, så det er ikke muligt for nævnet at se, om TV 2s beskrivelse af optagelserne er misvisende. Med det forbehold, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere TV 2 for at offentliggøre optagelserne, hverken fra Håndværkerhavens område eller de øvrige optagelser fra nærmiljøet.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt