Fynsk biogasplan er klar - men hvorfor så høj kommunal risiko?

Fynsk biogasplan er klar - men hvorfor så høj kommunal risiko?

Faaborg-Midtfyn og Nordfyn presser klimaminister Lykke Friis (V): De er enige i at arbejde på klimamålene, men har ikke råd til at stille høje biogas-garantier og efterlyser nye økonomiske modeller
20. JAN 2011 13.10
Af Knud Abildtrup

NORDFYN / FAABORG-MIDTFYN: Mere end 100 landmænd vil levere gødning. Plangrundlaget er også klar. To fynske biogasanlæg er dermed et stykke på vej hen imod regeringens mål om, at op til 50 pct. af al husdyrgødning i 2020 udnyttes til grøn energi.

Men nu går teknik- og mijøudvalgsformændene i de to kommuner, Grete Justesen (K) fra Faaborg-Midtfyn samt Kim Johansen (S) fra Nordfyn til ministeren med en appel om dialog om økonomien. De skriver bl.a.:

'Imidlertid gør den økonomiske krise, at anlæggene ikke kan realiseres uden store kommunegarantier på mellem 80-120 millioner kroner pr. anlæg. Kommunegarantier binder likviditet i de kommunale kasser. Derfor virker det for de fynske kommuner både urealistisk og urimeligt, at det er en kommunal opgave alene at bære den økonomiske risiko for at udmønte regeringens satsning på
grøn energi.

De fynske kommuner erklærer sig enige i klimakommissionens anbefalinger:
  • Klimakommissionen anbefaler, at der arbejdes mod et fossilfrit Danmark i 2050.
  • Klimakommissionen lægger vægt på blandt andet biomasse (herunder affald og biogas, side 36 i rapporten) som ét af ni styrende redskaber for kommissionens konkrete anbefalinger. 
  • Kimakommissionen fastslår, at økonomiske virkemidler er nødvendige for at nå målet om uafhængighed af fossile brændstoffer.

De fynske politikere ser med andre ord tungt vejende grunde til, at regeringen får sammensat nye økonomisk modeller, som i langt højere grad understøtter lokale initiativer som eksempelvis de to biogasanlæg på Fyn.

De to kommuner er gerne vært for en drøftelse af den aktuelle problemstilling med udgangspunkt i de to fynske projekter, skriver de.

Oppositionen har tidligere kritiseret fordelingen i biogas-finansieringen - og KL tøver med at anbefale komuner at gå ind i den nuværende finansierings-model.

Ifølge Grøn Vækst kan staten i dag yde tilskud på 20 pct. af anlægsomkostningerne. Private investorer skal stå for 20 pct. og kommunerne kan så stille garanti for et lån på de sidste 60 pct.

I Sønderborg var situationen i august sidste år, at regeringen kun havde afsat 85 mio. kr. årligt til anlægstilskudsordningen i 2010 - 2012, mens to planlagte biogasanlæg i kommunen dermed alene lægge beslag på 40 mio. 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt