Succes med digitale erklæringer

Succes med digitale erklæringer

En kampagne har fået borgere i Guldborgsund til at bruge kommunens hjemmeside til at indsende erklæring om børnepenge. 52 pct. af de årlige erklæringer vedr. børnetilskud, som indtil nu er kommet til kommunen, er indsendt digitalt

I starten af januar blev der udsendt 1375 breve til kommunens enlige forsørgere. I brevene bedes borgerne om at oplyse, hvorvidt de er reelt enlige, for det er kun reelt enlige, der kan modtage børnetilskud.

13. januar havde kommunen modtaget 662 udfyldte erklæringer, hvoraf de 348 var afgivet digitalt.

- Vi har gjort meget ud af at markedsføre muligheden for at indsende erklæringen digitalt, så vi er glade for, at borgerne har taget løsningen til sig. Det øger servicen over for borgerne, og det reducerer det administrative rutinearbejde, så vi kan have fokus på andre opgaver, siger Ib Larsen, chef for Borgerservice.

Markedsføringsindsatsen har bestået i udsendelse af løbesedler til de enlige forsørgere, information via BørneIntra og SkoleIntra, bannere på www.guldborgsund.dk, plakater, notits i Ugeavisens KommuneNyt, pressemeddelelse og information via infoskærme i flere af borgerservicecentrene.

- Enkelte borgere har haft problemer med at deres NemID ikke var tilknyttet til det offentlige, men det kan vi hjælpe med i Borgerservice, så borgerne skal ikke give op af den grund, siger Ib Larsen.

- Vi håber, at flere og flere borgere får prøvet vores digitale løsninger og hen ad vejen bliver fortrolige med det. Vi kan se, at flere og flere borgere er tilknyttet e-boks og får deres post digitalt. 40 pct. af Guldborgsunds enlige forsørgere er tilmeldt e-boks, så det er en glædelig udvikling, siger borgerservicechefen.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt