Finansministeriet: Kommunernes budgetter lever op til økonomiaftalen

Finansministeriet: Kommunernes budgetter lever op til økonomiaftalen

Det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. kommer derfor til udbetaling. Nyt lovforslag betyder samtidig, at overskridelser i 2011-regnskaberne vil blive modregnet med 60 procent individuelt og 40 procent kollektivt
19. JAN 2011 21.52

Kommunerne har for 2011 budgetteret med serviceudgifter på samlet 232,2 mia. kr., hvilket er ca. 1 mia. kr. under det aftalte niveau. Det viser den endelige opgørelse af kommunernes budgetter for 2011 fra Danmarks Statistik, der netop er blevet offentliggjort. Dermed svarer budgetterne til den foreløbige opgørelse, der blev offentliggjort i november 2010.

Samlet overholder kommunernes budgetter økonomiaftalen for 2011, og det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. kommer derfor til udbetaling.

Det betingede bloktilskud afhænger derudover af, at kommunerne i 2011 lever op til de aftalte økonomiske rammer. Hvis kommunerne overskrider de økonomiske rammer for 2011, vil overskridelsen blive modregnet i kommunernes bloktilskud.

Opgørelsen viser også, at:

  • Kommunernes budgetterede udgifter til overførsler og de forsikrede ledige ligger ca. 1 mia. under hvad der blev forudsat i økonomiaftalen.
  • Kommunerne har budgetteret med 17 mia. kr. til at investere i anlæg, hvilket er knap 2 mia. kr. over det aftalte niveau på 15 mia. kr.
  • På kvalitetsfondsområderne (dagtilbud, folkeskoler, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet) har kommunerne budgetteret med investeringer på 6,5 mia. kr. Det er 0,5 mia. kr. under det aftalte niveau på 7 mia. kr. i 2011.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over de seneste tal.

- Jeg anerkender den indsats, som hver enkelt kommune og KL med de lagte budgetter har gjort for at leve op til økonomiaftalen for 2011. Det er gode takter, og et godt udgangspunkt for at sikre, at der også er styr på den kommunale økonomi og det kommunale forbrug, når året er gået, siger han i en pressemeddelelse.

- Med de klare tilkendegivelser jeg har fået fra kommunerne, og med de nye styringsinstrumenter forventer jeg, at kommunerne fuldt og helt lever op til de aftalte udgiftsrammer for 2011.

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2011 fremsætter Indenrigs- og Sundhedsministeriet nu et lovforslag, som betyder, at overskridelser i kommunernes 2011-regnskaber vil blive modregnet 60 procent individuelt og 40 procent kollektivt i det betingede bloktilskud. Formålet er at styrke kommunernes incitament til at overholde de individuelle kommunale budgetter.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) siger:

- Jeg har netop i dag (onsdag) fremsat forslag om skrappe sanktioner mod kommuner, der overskrider budgettet. Sammen med kommunernes budgettering giver det håb om, at kommunernes samlede udgifter for første gang i mange år holder sig inden for det aftalte, dvs. på niveau med budget 2010 tillagt pris- og lønstigninger.

mou 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt