Tryghedshotel skal forebygge indlæggelser

Tryghedshotel skal forebygge indlæggelser

I stedet for at blive indlagt på et hospital, kan ældre borgere nu komme på Tryghedshotel Randers. Formålet er at nedbringe antallet af indlæggelser gennem forebyggende og sundhedsfremmende tiltag
19. JAN 2011 19.24

RANDERS: Opholdet tager udgangspunkt i observation og behandling af akut opstået sygdom, men også i at hjælpe borgeren på flere områder såsom med hjælpemidler og korrekt kost.

Der er flere årsager til, at Sundheds- og ældreudvalget har taget initiativ til at oprette Tryghedshotel Randers.

- Vores verden er efterhånden blevet mere og mere kompliceret også indenfor sygehusvæsenet. Her er der sket en masse strukturændringer, besparelser med mere. Borgerne bliver ofte udskrevet meget tidligt efter en indlæggelse, siger formand for Sundheds- og ældreudvalget, Aage Stenz (S).

- Og det er ikke altid, at en patient føler sig færdigbehandlet og klar til at tage hjem efter en indlæggelse. Ligeledes sker det, at nogle borgere bliver indlagt og optager en dyr sygehusseng, hvor det måske kunne havde været undgået, hvis der havde været andre muligheder, siger udvalgsformanden.

Leder af Tryghedshotel Randers, Susanne Tvede, mener også, at et ophold på Randers Tryghedshotel er en fordel frem for en hospitalsindlæggelse:

- Vi vil være i stand til at se helheden i borgerens forløb, så de undgår at skulle af sted mere end én gang. Vi tager udgangspunkt i hele borgerens situation, siger hun.

Et ophold på Tryghedshotel Randers har også til formål at gøre borgeren sundere.

- Det kan eksempelvis være, hvis vi kan udskrive en borger til eget hjem, efter at have afdækket alle problematikker hos borgeren. Altså være med til, at de kommer hjem med de rigtige hjælpemidler, korrekt kost, er sat i behandling og udredt for det, der gjorde, de kom ind, siger Susanne Tvede.

Der kan være flere årsager til, at en borger får et ophold på tryghedshotellet. Det kan eksempelvis være, at en læge henviser en patient, som pludselig har fået en lungeinfektion og ikke er i stand til at være i eget hjem. I stedet for at indlægge patienten på et hospital, kan personalet på Tryghedshotel Randers hjælpe.

Det kan også være en midlertidig løsning, mens den ældre venter på en ledig plejehjemsbolig. Randers Kommune henviser til nogle af pladserne, men en borger kan også selv indskrive sig.

mou

Fakta:
Tryghedshotel Randers består af femten værelser - fem pladser til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, fire selvindskrivningspladser og seks aflastningspladser.

Alle 15 værelser har eget TV, badeværelse og er i lyse farver. Derudover er der anretterkøkken, hyggestue og bogcafé. De ansatte består af sygeplejersker, sosuassistenter, sosuhjælpere og fys/ergo terapeuter.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt