KL og FOA strides om arbejdstid for social- og sundhedspersonalet

KL og FOA strides om arbejdstid for social- og sundhedspersonalet

OK 11 Mens de overordnede, politiske forhandlinger mellem KL og KTO går trægt, så er der også knaster i de underliggende forhandlinger på enkeltområderne - som f.eks. social- og sundhedssektoren

Af Morten Uhrenholdt

I går, tirsdag, afholdt parterne endnu et af de utallige 'under-møder' i forbindelse med forhandlingerne om OK 11 mellem KL og de faglige organisationer. I går gjaldt det forhandlinger mellem KL og FOA's Social- og sundhedssektor, og det store emne var arbejdstid.

KL ønsker mere fleksible regler, så arbejdsgiverne kan aftale en arbejdsuge på mere end 37 timer med den enkelte medarbejder. Men her står FOA fast på at sige nej. Det oplyser FOA på sin hjemmeside og tilføjer, at emnet fyldte meget på gårsdagens møde.

- Vi er meget langt fra hinanden. Men hvis der er brug for mere arbejde, kan kommunerne jo starte med at slå flere fuldtidsstillinger op og tilbyde fuld tid til de deltidsansatte, der ønsker at gå op i tid, siger sektorens formand Karen Stæhr til foa.dk.

Da parterne skiltes var de dog ikke uenige på alle punkter. Parterne er enige om, at der er behov for efteruddannelse af social- og sundhedspersonalet. Hvordan det mere konkret skal gribes an, forventer FOA der opnås enighed om senere.

FOA vil også gerne have gjort noget ved de mange uuddannede, der trods en aftale fra 2008 er kommet ind i kommunernes social- og sundhedspersonale.

Men mest ømtåleligt er dog løsspørgsmålet. Det er der endnu ikke taget hul på.

KL-nej til bedre TR-beskyttelse
På det overordnede plan er der kommet lidt mere frem om, hvad det er der skiller, og førte til at et aftalt topmøde mellem KL og KTO i lørdags blev aflyst.

Det drejer sig om MED-systemet, som KL ønsker slanket og forenklet og om tillidsmandsbeskyttelsen. Det sidste ønsker bl.a. FOA forbedret - ikke mindst set i lyset af, at der er set flere eksempler på fyringer af tillidsrepræsentanter i forbindelse med sparerunderne rundt om i kommunerne. 

Arbejdsgiverne i Kl siger nej til en bedre TR-beskyttelse. Det kom frem på et møde i FOA's hovedbestyrelse, sektorbestyrelser og faglige udvalg, fortæller FOA på sin hjemmeside.

På mødet blev drøftet overenskomst-strategi, og FOA-formand Dennis Kristensen redegjorde for det hidtidige forhandlings-forløb. Og heraf fremgik altså, at KL siger nej til bedre TR-beskyttelse, ligesom KL siger nej til at sikkerhedsrepræsentanter får et tillæg på lige fod med tillidsrepræsentanterne.

Ja til treparts-drøftelser om gulerødder
Også Dennis Kristensen forudser vanskeligheder, når forhandlingerne når til lønspørgsmålet. Han afviste på mødet, at FOA vil gå med til en 38 timers arbejdsuge.

- Det er heller ikke, hvad S og SFs 'Fair løsning' indebærer. Men finansminister Claus Hjort Frederiksen vil sikkert gerne komme ud af forhandlingerne og fortælle, at S-SF planen er urealistisk, fordi fagbevægelsen ikke vil være med, sagde han ifølge foa.dk.

FOA-formanden vil derimod godt være med til treparts-drøftelser om gulerødder, der kan få folk, der er interesseret, til at arbejde mere. F.eks. fuldtids-tilbud til deltidsansatte eller beskæftigelse af efterlønnere uden fradrag i deres efterløn.

FOA's Social- og sundhedssektor har næste forhandling med KL 15. februar. KL's og KTO's topforhandlere mødes næste gang 4. februar.

De gamle overenskomster udløber 1. april i år, så forhandlingerne om nye skulle gerne være færdige inden da.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt