KL åbner en ladeport for brugerbetaling

KL åbner en ladeport for brugerbetaling

KRONIK Penge til private løsninger vil gå fra de offentlige tilbud, som således bliver ringere. Der bliver ikke flere kroner pr. kroniker - der bliver bare færre kronikere, som får ringere behandling i det offentlige, advarer regionspolitiker Mette Valentin
21. JAN 2011 6.00

Af regionsrådsmedlem Mette Valentin

Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg først læste det, så jeg måtte læse det igen. Den var god nok. Kommunernes Landsforening foreslår nu, at der indføres brugerbetaling for de mest velstillede kronikere, da udgifterne er eksploderet.
Man vil prioritere de socialt sårbare kronikere, lyder det, og samtidigt åbne op for tilkøb af særligt gode ydelser! At det også er en spareøvelse, er der ingen tvivl om, og for udenforstående kan det tilmed ligefrem lyde både retfærdigt, fornuftigt og socialt ansvarligt. Men det er ingen af delene, selvom det ser sådan ud.

For det første er det en grundlæggende præmis i vores sundhedssystem at der er fri og lige adgang, for alle.

Ekstra rigmandsforsikring
Det er der, fordi vi har betalt vores skat. Det har givet os ret til at have fri og lige adgang til vores sundhedsvæsen. Det danske sundhedssystem ligger hermed på linje med Genevekonventionens bestemmelse om, at alle har ret til sundhed. Det er en vigtig værdi og en vigtig søjle i vores samfund. En søjle som det ikke er retfærdigt at fjerne, når vi nu pænt betaler vores skat.

Kommunerne har deres del af opgaven i primærsektoren, i forhold til kronikere, og selvom kommunerne er så sparet helt ned til sokkeholderne af regeringen, at de ikke kan få enderne til at nå sammen, er det ikke rimeligt, så blot at indføre brugerbetaling. Det er i bund og grund en ekstra rigmandsforsikring, som berettiger, at man forringer det offentlige tilbud for de socialt udsatte yderligere.

Fornuftigt er det da heller ikke. Der vil skulle afvises patienter og tages stilling til, om de nu har brugt deres penge rigtigt, og der vil opstå en fattig basishjælp i det offentlige, som suppleres af en brugerbetalt welfare i det private.

Dyrt at administrere
De penge der går til de private løsninger går nemlig fra de offentlige tilbud, som således bliver ringere. Der bliver altså ikke flere kroner pr. kroniker - der bliver bare færre kronikere som får ringere behandling i det offentlige. Det vil medføre flere syge, flere dårligt fungerende kronikere, flere private aktører og dermed mere uigennemsigtighed.

Det vil samtidigt også blive dyrt at administrere og kontrollere, hvem der har ret til hvad, af hvem, for hvor meget og hvornår. Det vil også skabe øget ulighed i sundhed - konkurrencen vil stige og dermed priserne. Det er der overhovedet ingen fornuft i at stile efter for vores sundhedssystem.

Socialt ansvarligt er det slet ikke, da det netop på forholdsvis kort tid skaber øget ulighed og større kvalitetsforskel i behandlingstilbuddene, i det offentlige og i det private. Det udhuler vores know-how og viden, kvaliteten og trygheden.

Som humlebien
Så selvom det på meget kort sigt sikrer de socialt sårbare, er det samtidigt den selvsamme manøvre, som ender med at trække tæppet væk under dem. Det er det, fordi de ikke har en velpolstret pung, og selvfølgeligt vil de lande meget hårdt på det bare, kolde stengulv, når tæppet forsvinder! Det er på ingen måder socialt ansvarligt.

Det er uhyre vigtigt, at vi ikke gør vores kernevelfærd til noget, der skal drives og forstås som en erhvervsvirksomhed - det er det ikke og det skal det ikke være. Det skal være en helt grundlæggende basisudgift for samfundet som finansieres via skattesystemet og til enhver tid sikrer borgerne fri og lige adgang til velfærd, service og sundhedsydelser. Et system, der er som humlebien, der ser ud som om den ikke kan flyve - rent teknisk - men faktisk flyver fortrinligt! På samme vis ser det skandinaviske velfærdssystem dyrt og omkostningsfuldt ud, men det er det ikke.

Produktet er nemlig en sund, tryg og tilfreds befolkning som lever i fred, tager ansvar og gør deres for at samfundet fortsat skal være i udvikling og vækst! Det siger jo sig selv, at udgifterne til dette velfærdssystem er langt færre end udgifterne er til det system, som vi har i dag. Derfor må og skal vi have humlebien på vingerne, og have styrket den, efter VKO´s lange strenge afmagringskur, som den kun er blevet afkræftet og meget udgiftstung af.


Regionsrådsmedlem i Syddanmark Mette Valentin (F)

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt