Vintervejr skal ikke belaste kommuners økonomi

Vintervejr skal ikke belaste kommuners økonomi

Roskilde-borgmester Poul Lindor Nielsen (S) vil have KL til at drøfte udgifterne til vintervedligeholdelse i forhandlingerne med regeringen om kommunernes økonomi
19. JAN 2011 6.34

ROSKILDE: For de danske kommuner risikerer den hårde vinters sne, is og frostvejr at ramme økonomien dobbelt hårdt. Udgifterne til salt, materiel og mandtimer skal selvfølgelig betales. Men udgifterne indregnes også i opgørelsen af de såkaldte serviceudgifter, som regeringen holder et skarpt øje med.

Det er urimeligt, mener borgmester Poul Lindor Nielsen, Roskilde Kommune. Han har derfor nu i et brev opfordret KL at tage problemet op ved de kommende forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi i 2012.

- I Roskilde oplever vi, at de faktiske udgifter til at rydde sne og salte sidste år var to en halv gange højere end vi havde budget til. Det er løbet op i over 30 mio. kr., fordi vi helt usædvanligt har haft hele fem måneders vintervejr i samme kalenderår.

Barokt
Beløbet indregnes i de såkaldte serviceudgifter, dvs. det beløb, kommunen bruger på at yde service til borgerne. Og det risikerer at ramme kommunerne hårdt, fordi der hvert år fastsættes en grænse for, hvor meget serviceudgifterne samlet set må stige i kommunerne. Overskrides denne grænse, rammes kommunerne af økonomiske sanktioner.

- Det er jo helt barokt, at vi kan komme i den situation, at vi må bruge mange penge på at rydde vejene i en hård vinter, og så kommer vi til at skære på andre serviceområder som børnepasning eller ældrepleje, fordi de samlede serviceudgifter ikke må stige. Gør vi ikke det, risikerer vi at komme til at betale en del af vinterudgifterne to gange. Første gang til leverandører og vognmænd. Anden gang, når staten straffer kommunen økonomisk. Det bliver ikke et problem for 2010, fordi der ekstraordinært ikke er aftalt sanktioner for det år, men det bliver det for 2011 og fremover, siger Poul Lindor Nielsen

Han vil derfor have udgifterne til vintervedligeholdelse pillet helt ud af beregningerne af kommunernes serviceniveau.

- Det, jeg beder om, er sådan set bare, at vi får lov til at bruge kommunens egne penge til ansvarlig vintervedligeholdelse, uden risiko for at blive straffet af regeringen.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt