Godmorgen, det er vækkekonsulenten

Godmorgen, det er vækkekonsulenten

Flere danske kommuner har sat pjækkeri på dagsordenen. Projekt 'Op lille Hans' i Nyborg har vist, at det med ganske få midler og lidt alternativ tænkning kan løses til stor tilfredshed for alle involverede
19. JAN 2011 6.15

NYBORG: Nyborg Kommune har nemlig ansat Dorthe Gammelholm som 'vækkekonsulent'. Projektet handler om at hjælpe elever, som pjækker, hjælpe dem med at komme op om morgenen og dermed hjælpe dem videre i skoleforløbet, så de kan komme godt igennem deres skolegang, deltage i undervisningen og møde kammeraterne hver dag og på den måde komme videre på en positiv måde.

Projektet blev født 1. maj 2010 og viste sig at være en succes, så det, der startede som et forsigtigt forsøg, nu er blevet forlænget et år.

I korte træk går det ud på, at skolerne kontakter Dorte Gammelholm, hvis en elev er udeblevet uden lovlig grund. Dorte kontakter derefter forældrene til den pågældende elev, så de sammen kan finde den rigtige løsning. Det kan enten være med et opkald eller en sms til eleven, eller, hvis det er nødvendigt, ved at sætte sig ud i bilen og tage turen ud for at vække eleven. Og det har vist sig at være effektivt. Evalueringen viser nemlig et stort fald i fraværet, og både forældre, elever og skoler er meget tilfredse med ordningen.

- 'Op lille Hans' er et økonomisk relativt lille projekt, men med stor menneskelig virkning. For det første bidrager det lige nu til, at ca. 20 elever, der er truede på deres skolegang og deres sociale trivsel, faktisk kommer i skole. Vi ved, at det kan gøre en stor forskel, hvis elevens ulyst til skolegang bliver bearbejdet på et tidligt tidspunkt. For det andet er vi sikre på, at projektet er en forebyggende indsats, der kan være med til at forhindre nødvendigheden af senere underretninger og sociale foranstaltninger, udtaler formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget Thomas Laursen (F).

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt