Ny politik stiller skarpt på læsning i folkeskolen

Ny politik stiller skarpt på læsning i folkeskolen

Når børn i Aalborg forlader folkeskolen skal de kunne læse sikkert og hurtigt med forståelse, indlevelse og med handling for øje. Det er målsætningen for kommunens nye læsepolitik
18. JAN 2011 16.12

AALBORG: Læsepolitikken, som Skole- og Kulturudvalget netop har vedtaget, er Aalborg Kommunes bud på, hvordan man sikrer høj kvalitet i læseundervisningen på kommunens folkeskoler. Rådmand Anne-Dorte Krog (SF) ser store perspektiver i den nye læsepolitik.

- Man skal være skrap til at læse, hvis man skal klare sig godt i den videre uddannelse. Læsning er nøglen til viden i alle fag og derfor er læsning et vigtigt fokusområde i folkeskolen. Når eleverne bliver endnu skrappere til at læse, bliver de også endnu dygtigere i andre fag og bedre klædt på til at komme videre i uddannelsessystemet, siger rådmanden.

Læsepolitikken angiver de overordnede rammer for læseindsatsen i henhold til de nationale mål og de enkelte skoler skal selv udarbejde deres egne handleplaner for læseundervisningen i løbet af 2011.

Det er skolerne, der har den faglige ekspertise og det pædagogiske ansvar. Derfor giver læsepolitikken også frihed, så de enkelte skoler kan lave deres egne læsepolitikker, der passer til deres måder at gøre tingene på.

Tidlig indsats
Kommunens nye læsepolitik sætter særlig fokus på en tidlig indsats overfor elever med læsevanskeligheder. Den sætter fokus på det enkelte barns sproglige udvikling allerede i overgangen mellem dagtilbud og skolen.

- Desuden lægger læsepolitikken op til, at der gennem hele skoleforløbet er opmærksomhed på den enkelte elevs sprog- og læseudvikling og så skal læseundervisningen blive en integreret del af alle fag, slutter rådmanden.

I forbindelse med skolernes arbejde med de lokale læsepolitikker, vil der i de næste par år blive fulgt op med kompetenceudvikling for lærere og læsevejledere og ressourcemæssigt vil der være adgang til at eksperimentere med nye tilgange, der kan styrke læseundervisningen. Desuden tilbyder Skole- og Kulturforvaltningen konsulentbistand til skolerne, så de kan få støtte og inspiration til at lave de lokale læsepolitikker.

Alle skoler har tilknyttet en uddannet læsevejleder, der vejleder kollegerne i arbejdet med læsningen.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt