FTF åbner døren på klem for efterløns-ændring

FTF er villige til at drøfte efterlønnen - men kun i sammenhæng med en bredere reform, og hvis den udformes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, lyder meldingen fra organisationens forretningsudvalg
18. JAN 2011 14.03

Der er god grund til at få flere til at blive længere på arbejdsmarkedet. Men hvis regeringen vil lave om på tilbagetrækningsmønstrene, så bør det ske i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og som led i en større reform, der gør det muligt at blive længere på arbejdsmarkedet med en øget uddannelsesindsats, bedre arbejdsmiljø og mere smidige regler for førtidspension og fleksjob.

Det er essensen i den beslutning, som et enigt forretningsudvalg i FTF har taget på et særskilt møde om efterlønnen. Her besluttede FTF at give regeringen en afvisning af det nuværende udspil til en efterlønsreform, der udelukkende rummer nedskæringer og ingen forbedringer af uddannelse, arbejdsmiljø eller andet.

FTF repræsenterer mere end 450.000 offentligt og privat ansatte - bl.a. Danmarks Lærerforforening, BUPL, Dansk Sygeplejeråd, Finansforbundet - i alt godt 80 faglige organisationer - og den tekst som forretningsudvalget vedtog, lyder i sin helhed:

'FTF er som led i en reformpakke, der er forhandlet og aftalt med arbejdsmarkedets parter, og som indeholder løft i den generelle uddannelsesindsats, initiativer vedr. forbedret arbejdsmiljø samt en smidiggørelse af bl.a. reglerne om førtidspension og fleksjob, indstillet på at drøfte ændringer i efterlønsordningen.

FTF mener ikke, at regeringen med sit udspil lægger op til en reformpakke, men alene nedskæringer i efterlønsordningen, og bakker derfor ikke op om regeringens nuværende udspil'.

FTF's formand Bente Sorgenfrey siger:

- Regeringen er i gang med en voldsom ændring af hele tilbagetrækningsmønstret på arbejdsmarkedet uden at inddrage lønmodtagerne og arbejdsgiverne. Det er fuldstændig i modstrid med den tradition for samarbejde og ansvar, som netop er med til at gøre det danske arbejdsmarked så stærkt.

Og det vi siger meget klart det er, at vi er villige til at indgå i trepartsforhandlinger, hvor efterlønnen også er i spil, men at det nuværende udspil er fuldstændig uacceptabelt, fordi det slet ikke er led i en bredere reformpakke, og fordi regeringen ikke inddrager repræsentanterne for alle de lønmodtagere, som forslaget vil ramme, siger altså FTF-formand Bente Sorgenfrey.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt