Psykisk handicappede børn og unge kan snart udstyres med GPS

Psykisk handicappede børn og unge kan snart udstyres med GPS

Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne kan med nyt lovforslag udstyres med en GPS. Lovforslaget er opfyldelse af et ønske fra bl.a. Aarhus Kommune

Nogle børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne kan komme i situationer, hvor de kan være til fare for sig selv og andre - f.eks. hvis de forvilder sig ud i trafikken på egen hånd. Med et personligt alarm- eller pejlesystem som eksempelvis en GPS kan sådanne situationer undgås.

Men en GPS kan kun anvendes, hvis en række betingelser er opfyldt. Det fremgår af det lovforslag, som bliver førstebehandlet i Folketinget tirsdag den 18. januar. Det oplyser Socialministeriet.

Forslaget vil give de samme muligheder, som i dag findes for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Det kan for eksempel være demente, hvor en GPS gør det muligt at finde dem, hvis de er faret vild.

- Livet skal være så trygt og givende som muligt for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne. Her kan teknologien hjælpe til. Med GPS'en kan vi undgå, at disse børn og unge forvilder sig væk og ud i situationer, hvor de kan kommer slemt til skade, siger socialminister Benedikte Kiær (K).

Med lovforslaget imødekommes et ønske fra blandt andet Århus Kommune og forældre til børn med nedsat psykisk funktionsevne, der er anbragt i døgninstitution eller på opholdssteder.

Konkret har forældre ønsket, at anbringelsesstederne får mulighed for at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer til denne gruppe af børn, men det har hidtil ikke været muligt inden for lovgivningens rammer. Det bliver det altså nu.

Loven forventes at træde i kraft den 1. marts 2011.

mou

Baggrund:
Lovforslaget gælder for børn og unge med nedsat funktionsevne, som er anbragt på en døgninstitution eller et opholdssted, og som mangler evnen til at færdes alene i trafikken eller finde rundt steder, hvor omgivelserne kan udgøre en fare for barnet eller den unge.

Der er tale om en lille gruppe af børn og unge. Forventningen er, at der vil være mellem 55 og 110 sager årligt.

Da der er tale om et indgreb i den personlige frihed, er der en række betingelser, som skal være opfyldt. Dermed kan det sikres, at målet om øget sikkerhed ikke kan nås med et mindre indgribende middel. Desuden skal der forelægge samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt