Udbud af ældrepleje i horisonten

Udbud af ældrepleje i horisonten

Regeringen og erhvervslivet øjner vækstpotentiale i kommunale omsorgsopgaver. Udbud af ældre­pleje kan bane vejen
18. JAN 2011 9.53

Regeringen og DI er enige om, at kommunernes social- og beskæftigelsesopgaver er et sandt guldæg for det private erhvervsliv. I regeringens netop offentliggjorte strategi for offentlig-privat samarbejde, peges der på, at social- og beskæftigelsesområdet indeholder udbudsegnede opgaver til en værdi af knap 125 mia. kr., skriver Kommunen. 

Ifølge regeringen er det derfor særligt på velfærdsområdet, at der er store gevinster at hente, hvis kommunerne indlader sig på samarbejde med private aktører.

- Det vil være nærliggende at skabe konkurrence om nogle af de udgiftstunge opgaver, hvor der allerede er påvist positive økonomiske effekter ved at udbyde, siger økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og peger konkret på, at nogle kommuner har udbudt plejecentre. Også inden for dagpasning ser han gode muligheder.

Hos DI er man enig med regeringen i, at der er et stort potentiale for det private erhvervsliv inden for social- og omsorgsområdet. Erhvervslivets interesseorganisation peger særligt på ældrepleje som et godt sted at starte.

- Da man jo netop ikke har så store erfaringer på de her områder, så er det vigtigt at starte med nogle succeser, som kan brede sig. Og jeg mener ikke, at man på forhånd skal være afvisende for nogle områder. Så lad os nu få fat, og der kan ældrepleje være et godt sted at starte, siger DI's administrerende direktør Karsten Dybvad.

Brian Mikkelsen (K) også ældreområdet som et godt sted at komme i gang med at få konkurrenceudsat nogle af de bløde kommunale velfærds- og omsorgsopgaver.


Foto: http://www.flickr.com/photos/fatguyinalittlecoat/with/5058222493/

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt