KL-udspil gælder slet ikke genoptræning

KL-udspil gælder slet ikke genoptræning

KL's sundhedspolitiske udspil er blevet misforstået. Den gælder borgere med fx diabetes, rygerlunger og hjerte-kar-sygdomme, som har brug for hjælp i forhold til rygestop, bedre kostvaner og motion
17. JAN 2011 16.38

KL har i dag mandag lanceret et nyt sundhedspolitisk udspil og er her over middag på banen igen efter en del politiske reaktioner - se bl.a. dknyt's debat, hvor flere sundhedsordførere tager klart afstand. Det gælder Liselott Blixt (DF), Sophie Hæstorp Andersen (S) og Per Clausen (EL).

Desværre har mediedækningen givet anledning til en række misforståelser, lyder det fra KL. Der er fx ikke tale om, at den prioritering, som KL lægger op til i udspillet, skulle omfatte borgere, der har fået lægehenvist genoptræning, fx efter en rygoperation.

- KL lægger i sit nye udspil op til en bedre prioritering i indsatsen over for kronisk sygdom og andre lidelser. Hvis kommunerne skal have råd til at give de grundlæggende tilbud inden for meget stramme økonomiske rammer, er det vigtigt, at kun borgere, som rent faktisk har behov for et tilbud, visiteres til det, siger Anny Winther (V), formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg. 

- Jeg vil gerne præcisere, at den prioritering, som vi taler om i udspillet, er tænkt i forhold til borgere med fx diabetes, KOL-patienter eller patienter, der lider af hjerte-kar-sygdomme, som har brug for hjælp i forhold til rygestop, bedre kostvaner, motion og lignende.

To patientforeninger positive
Det er en misforståelse, at prioriteringen skulle omfatte borgere, der udskrives fra sygehuset, fx efter en rygoperation. Kommunerne vil naturligvis fortsat varetage den lægehenviste kommunale genoptræning, når en borger fx udskrives fra sygehuset efter en operation, siger Anny Winther.

- Jeg vil også gerne præcisere, at KL's udspil ikke indeholder forslag om brugerbetaling, hvilket man ellers kan få indtryk af i dagens mediedækning af udspillet. KL's udspil giver svar på, hvordan vi kan håndtere den udfordring, der består i, at der bliver stadig flere og flere kronikere i en tid med knappe økonomiske ressourcer.

-  Derfor foreslår vi, at kommunerne skærper fokus på målgruppen og tilbuddene i indsatsen over for kronisk syge borgere. Ved at fokusere på de borgere, der har størst behov, arbejder kommunerne reelt for at reducere den sociale ulighed i sundhed, også når det gælder kronisk sygdom.

Anny Winther har i øvrigt noteret sig, at to af de største patientforeninger har taget pænt imod KL's udspil. Det drejer sig om Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt