Ny web-portal om Danmarks fortidsminder

Ny web-portal om Danmarks fortidsminder

Den rummer videovejledning, fakta og gode råd om korrekt pleje af fortidsminder. Websiden er også stedet, hvor interesserede kan få viden og svar på alt om Danmarks mere end 30.000 fredede fortidsminder

Websiden er et resultat af den politiske aftale om Grøn Vækst, hvor regeringen og Dansk Folkeparti afsatte 30 mio. kr. frem til 2015 til formidling af kulturlandskabet, herunder fortidsminder og fredede områder. Udformningen er sket i et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen.

Rundt om i landet står gravhøje og stendysser som pejlemærker om vore forfædres liv. Skal fortidsminderne kunne fortælle historier også til næste generationer, skal de plejes og passes - ellers gror de til, og i værste fald bliver de ødelagt. Usynligt, når rødderne graver sig ned i fortiden. Synligt, når træer vælter i storme og rykker alle spor af fortiden i stumper og stykker.

Ansvaret for at passe på fortidsminderne hviler på ejerne af fortidsmindet, typisk kommuner eller private lodsejere. Hvordan ejerne sikrer fortidsminderne bedst muligt og eventuelt kan få støtte til arbejdet, er der svar på i altomfortidsminder.dk.

Altomfortidsminder.dk
har videovejledning, fakta, gode råd og spørgsmål/svar-funktion om korrekt pleje af fortidsminderne.
Altomfortidsminder.dk har vejledninger for lodsejere og kommuner til at søge økonomisk støtte til synlig formidling og forbedring af adgangsforhold til fortidsminderne.
Altomfortidsminder.dk er også portalen hvor den interesserede borger, turist, natur-kulturelsker kan finde viden om Danmarks mere end 30.000 fredede fortidsminder og blive inspireret til selv at tage på tur i fortiden.

Fakta:
Grøn Vækst: 30 mio. kr. frem til 2015 til formidling af kulturlandskabet. Der er afsat op til seks mio. kr. til formidling af fortidsminder. Resten af midlerne udgøres af en pulje på fire mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til friluftsfaciliteter ved fortidsminder og fredede områder.
Puljen administreres af Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og kan bl.a. søges af kommuner, lodsejere og foreninger til f.eks. forbedring af adgangsforhold og tidssvarende informationer om attraktionen.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt