Plejefamilier har ingen beskyttelse

Plejefamilier har ingen beskyttelse

DEBAT Landsforening reagerer nu på kommuners ensidige kontraktændringer, nedsat løn, fjernede tilskud til børneaktiviteter, aflastning, børns ferie, plejefamiliernes ferie samt optjente feriepenge

Af formand Jens Vegge Bjørck

Åbent brev om plejefamiliers ansættelses- og arbejdsvilkår:

Kære Inger Støjberg

Vi har i Danmark en arbejdsmarkedsmodel, som vi med rette kan være stolte af, og hvor arbejdsmarkedets parter ved forhandling selv aftaler de vilkår, der skal gælde for ansættelsesforholdet.

Det er en model, som er blevet forfinet gennem de sidste 100 år, og som har mange positive elementer. Modellen forudsætter imidlertid en vis ligeværdighed i forhandlingssituationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

En sådan ligeværdighed findes ikke på plejefamilieområdet. Den vil aldrig kunne indfinde sig på området, da det ville forudsætte, at vi som plejefamilier skulle være parate til at konflikte og sætte netop de udsatte børn og unge, hvis opvækst vi drager omsorg for, ind som kanonføde i en arbejdskonflikt.

- Det hverken vil eller kan vi gøre som plejefamilier.

Som andre steder på arbejdsmarkedet
Der er behov for, at der fra Folketingets side tages hånd om, at der er ordentlige vilkår indenfor et område, hvor arbejdets natur gør, at arbejdsmarkedets normale mekanismer ikke er anvendelige.

Beskyttelseslove findes allerede på arbejdsmarkedet, som det for eksempel er tilfældet med Funktionærloven, der sikrer denne gruppe visse grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

Som retstilstanden på plejefamilieområdet ser ud i dag, bliver plejefamilier udsat for ensidige kontraktændringer, hvor kommunale arbejdsgivere blandt andet nedsætter plejefamiliens løn, fjerner tilskud til børneaktiviteter, fjerner aflastning, fjerner tilskud til børns ferie, inddrager plejefamiliernes ferie og optjente feriepenge i strid med Ferieloven. Alt dette til trods for, at der foreligger kontraktforhold, som fastslår andre vilkår.

Ti og samtyk
Problemet er bare, at plejefamilier ikke nyder nogen form for beskyttelse mod usaglig opsigelse som eksempelvis Funktionærloven statuerer.

Samtidig er kommunerne ikke blege for at true med at flytte de anbragte børn, hvis plejefamilierne ikke tier og samtykker.

På den baggrund er der behov for, at Folketinget, og ikke mindst beskæftigelsesministeren, tager initiativer til at sikre vi i Danmark også beskytter dem, der ved deres daglige virke beskytter 50 pct. af de børn, der i dag er anbragt udenfor eget hjem.

Vi kan som samfund ikke være andet bekendt.

Plejefamiliernes Landsforening deltager gerne i et møde, hvor vi kan drøfte, hvilke løsningsmuligheder, der kan være relevante.

Venlig hilsen Jens Vegge Bjørck, formand for Plejefamiliernes Landsforening


Foto: http://www.flickr.com/photos/mike52ad/with/3851226754/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt