Dansk Fjernvarme satser på varmt vand fra undergrunden

Dansk Fjernvarme satser på varmt vand fra undergrunden

Det skønnes, at ca. 15 pct. af fjernvarmen kan dækkes af geotermisk varme, og nu stifter fire jyske fjernvarmeselskaber og interesseorganisationen Dansk Fjernvarme fælles geotermi-selskab
17. JAN 2011 13.22

Dybt nede under jorden gemmer sig vedvarende og klimavenlig energi. Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.m.b.a. skal hjælpe med at give geotermi skubbet til et gennembrud.

Indtil videre er der kun to steder i Danmark, hvor der er geotermiske boringer, som forsyner folks huse med varme. Det er i Thisted og på Amager, mens man i Sønderborg har etableret to boringer, som i løbet af kort tid vil forsyne forbrugerne i Sønderborg med geotermisk varme.

Men i meget store dele af Danmark er der efter alt at dømme mulighed for at etablere geotermiske varmeanlæg. Fra dyb, der typisk 1000 til 3000 meter under jorden, kan cirka 15 procent eller mere af den danske fjernvarme skaffes fra energi, som pumpes op direkte fra jordens indre.

Derfor er Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.m.b.a. nu stiftet af fire fjernvarmeselskaber samt Dansk Fjernvarme, der er interesseorganisation for ca. 400 fjernvarmeværker.

En klimavenlig ernergikilde
Klima- og energiminister Lykke Friis (V) giver sin opbakning til det nystiftede selskab.

- Geotermi er en klimavenlig energikilde, som jeg tror, vil komme til at spille en vigtig rolle, når vi i de kommende år skal sikre Danmarks uafhængighed af fossile brændsler. I den proces bliver der behov for mange forskellige energiformer, der kan forankres i lokale ressourcer og sammen udgøre det store grønne puslespil. Derfor er det meget positivt, at fjernvarmebranchen nu tager teten ved at etablere et selskab, der fokuserer på udviklingen af den nødvendige specialviden indenfor geotermi - det har vi brug for, siger Lykke Friis.

DONG Energy havde indtil efteråret 2010 koncessionerne til en stor del af den danske undergrund og dermed til geotermi. Men DONG Energy valgte at satse på andre forretningsområder og giver derfor Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.m.b.a. opbakning.

- I DONG Energy er vi glade for, at have givet fjernvarmeselskaberne adgang til at undersøge potentialet for udnyttelse af geotermisk varme, siger administrerende direktør Anders Eldrup.

Dyrt at etablere - billigt i drift
Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.m.b.a. har fået Dansk Fjernvarmes formand Uffe Bro som selskabets første formand.

- Geotermi er blandt de mest spændende teknologier til fjernvarme. Det er forholdsvis omkostningstungt at etablere, men når det først kører, så er omkostningerne minimale, fordi der ikke skal bruges et brændsel. Det er derfor utrolig vigtigt, vi får sikret den nødvendige kompetence, så planerne kan blive omsat til varme til forbrugernes fordel, siger Uffe Bro.

Det vurderes, at geotermi kan dække cirka 15 procent eller cirka 250.000 husstandes behov for opvarmning. Måske mere.

Samlet skal der investeres op mod fem milliarder kroner i geotermi. Hvert anlæg koster typisk 100-150 millioner. Flere steder landet over arbejder man allerede med planer for geotermi, mens endnu flere fjernvarmeselskaber er inde i overvejelsesfasen af, om de skal satse på geotermi.

- Interessen er enorm. Det er også baggrunden for etableringen af selskabet, siger Uffe Bro.

Det vurderes realistisk, at det nye geotermiselskab vil kunne være med til at få bygget syv til ni anlæg indenfor de kommende fem til ti år og dermed sikre et egentlig gennembrud for geotermi som energikilde.

Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.m.b.a. er stiftet af Sønderborg Fjernvarme, Thisted Varmeforsyning, Hjørring Varmeforsyning, Viborg Fjernvarme samt Dansk Fjernvarme. Flere yderligere fjernvarmeselskaber forventes i løbet af kort tid at blive andelshavere i geotermiselskabet.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt