Åbent samråd om kommunale besparelser

Åbent samråd om kommunale besparelser

Folketingets Socialudvalg har kaldt socialminister Benedikte Kiær (K) i samråd om de kommunale besparelser som følge af nulvækst

FOLKETINGET: Udvalget har bedt socialministeren redegøre for ministerens holdning til, at de kommunale besparelser som følge af nulvækst forringer velfærden for ældre og forringer dagtilbudene.

Derudover har udvalget spurgt, om ministeren vil fastholde, at nulvækst ikke er det samme som besparelser, selv om en undersøgelse fra KL påviser hårde besparelser, der går ud over de svage og de ældre samt hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre en ældrepleje af ordentlig kvalitet.

Endelig har udvalget spurgt, hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre dagtilbud af ordentlig kvalitet med rimelige normeringer, et minimum af lukkedage og -uger, med ordentlig madordning, og hvor små børn på to år ikke sendes i børnehave på grund af økonomiske hensyn.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra MF Maja Panduro (S). Det afholdes torsdag 20. januar kl. 10.15.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt