Alvorlige knuder i de kommunale overenskomstforhandlinger

Alvorlige knuder i de kommunale overenskomstforhandlinger

OK 11 Efter fredagens politiske forhandlingsmøde mellem KTO og KL hober problemerne sig tilsyneladende op. Det tyder på, at det enten ender med meget hektiske forhandlinger om mange emner helt op mod deadline - eller måske ligefrem konflikt
17. JAN 2011 10.39

Af Morten Uhrenholdt

FOA's formand, Dennis Kristensen kalder på FOA's hjemmeside fredagens forhandlinger for 'tidsspilde'. Han skriver i sin 'Overenskomst-dagbog' til medlemmerne:

'Sammenlignet med de senere overenskomstforhandlinger var vi før gårsdagens forhandling mindst seks uger bagud. Med aflysningen af dagens forhandling tikker det taxameter videre, uden at der sker en hylende ...

Jeg har hidtil anset det for usandsynligt, at forhandlingerne denne gang ville ende i konflikt, men jeg begynder så småt at overveje, om jeg har fejlvurderet KLs vilje til at skabe forlig og undgå konflikt.'

Den aflysning, FOA-formanden hentyder til, er et ekstra forhandlingsmøde, der skulle have været afholdt lørdag i kølvandet på embedsmands-forhandlinger, der fredag sent fortsatte i forlængelse af 'topmødet' mellem KL og KTO. På dagsordenen for topmødet var egentlig samarbejdsstrukturen, MED-systemet, som KL ønsker forenklet og slanket.

Færdig klokken fem morgen
De forhandlinger blev imidlertid ikke til noget, fordi de forudgående møder i den embedsmandsgruppe - de såkaldte sekretariatsforhandlinger - der skulle forberede forhandlingerne på topplan, ikke var kommet noget resultat.

Så da topforhandlerne gik hvert til sit fredag aften, gik embedsmænd fra KL og KTO i gang med MED-strukturen. Men ved 5-tiden lørdag morgen meldte KTO's embedsmænd tilbage, at der ikke var nået noget resultat.

Når embedsmændene ikke havde noget at byde topforhandlerne på vedrørende MED-strukturen fredag, så skyldes det, at KL ikke ville indgå i realitetsforhandlinger om MED-strukturen, før der var opnået enighed om seniordagenes skæbne.

Dét spørgsmål faldt imidlertid på plads ved fredagens topforhandlinger - seniordagene bevares også i den nye overenskomst. Men det var altså ikke nok til, at embedsmændene ved natteforhandlingerne fredag-lørdag, kunne komme videre med samarbejdsstrukturen.

Gidseltaktik
Dennis Kristensen kalder i sin OK-dagbog KL's forhandlingstaktik for en gidseltaktik, der dog mislykkedes for KL, fordi KTO-organisationerne stod sammen om bevarelse af seniordagene.

I forventning om, at embedsmandsforhandlingerne hurtigt ville kaste brugbare resultater af sig, aftaltes det at genoptage topmødet lørdag kl. 16. Men det blev så altså aflyst.

Dennis Kristensen skriver i sin OK-dagbog:

'Det virker efterhånden som om, at den ny løndirektør i KL mere eller mindre konsekvent vil smyge ansvaret for at finde løsninger af sig og i stedet skubbe det over til KLs politikere. Er det tilfældet, så bør vi tage konsekvensen ved næste overenskomstforhandling og finde en helt anden forhandlingsform uden dette års umådelige tidsspilde.'

Der er først nyt topmøde mellem KL- og KTO-forhandlerne 4. februar.

Savner indrømmelser
KTO formand og formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, udtrykker sig noget mere kortfattet. I en kort pressemedelelse efter fredagens topmøde, udtaler han:

- Der er tale om vanskelige forhandlinger. Vi er langt fra kommet så langt, som vi havde håbet. I en forhandling skal begge parter opleve en fornuftig balance. Det kræver, at begge kommer med indrømmelser. Og de indrømmelser har vi ikke fået i dag. Vi har stadigvæk mange opgaver liggende foran os, og vi har som parter et fælles ansvar for at få tilrettelagt en proces, så vi kan komme i mål, siger altså Anders Bondo Christensen.

Formanden for HK Kommunal, Bodil Otto, er heller ikke tilfreds med forløbet af OK11.

- Det bekymrer mig, at mange løse ender ser ud til at hobe sig op. Vi kommer under tidspres, og det kan ende med, at mange områder skal forhandles på plads til det sidste forhandlingsmøde, siger hun til HK Kommunals hjemmeside.

KL signalerer til omverdenen, at organisationen tager det med knusende ro. Det hedder i en meget kort pressemeddelelse på KL's hjemmeside: 

'Det er KL's vurdering, at der var fremdrift i forhandlingerne, men efter fem timers politiske forhandlinger og yderligere 11 timers sekretariatsforhandlinger måtte parterne alligevel konstatere, at der ikke i denne omgang var basis for at nå hinanden.'        

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt