Et stort dansk psykologileksikon

Et stort dansk psykologileksikon

ANMELDELSE Nu foreligger 'Gads Psykologileksikon' i sin tredje, reviderede og udvidede udgave. Et værdifuldt værktøj for alle, der arbejder med psykologi eller har behov for viden om/interesse i området

Af Paul Hegedahl

Jens Bjerg (red.):
'Gads psykologileksikon', 3. udgave;
Gads Forlag, København 2011.
830 s., indb., 18 x 25 cm., vejledning i brugen af bogen,
om bogens 81 forfattere, dansk/engelsk/tysk ordliste, personregister.
Kr. 499,00 inkl. moms.
ISBN 978-87-12-04512-0.

Nu foreligger 'Gads Psykologileksikon 'i 3. udgave. Den første udkom i 2004 og blev særdeles positivt modtaget. Psykologisk fagkundskab har kaldt dette leksikon for en milepæl i dansk psykologi. I alt er der blevet solgt over 10.000 eksemplarer af de to første udgaver. Denne 3. udgave er suppleret med mere end 70 nye opslag og et stort antal opslag er stærkt revideret eller nyskrevet. Forfatterne af de enkelte opslag er psykologer - de fleste - og også repræsentanter fra en række andre fagområder har medvirket, bl.a. sociologer, pædagoger, læger og økonomer. Forfatterne kommer fra hele Norden.

Opbygningen
Dette leksikon - der ifølge redaktørens forord - mere og mere tager form af en encyklopædi, er bygget op omkring længere temaopslag, der behandler forskellige delområder inden for psykologien - og der er efterhånden mange. Der er lagt vægt på både en historisk udvikling og redegørelse for den aktuelle diskussion inden for delområderne. Hertil kommer mindre opslag, der ofte er suppleringer til temaerne samt helt kort opslag, der viser hen til, hvor et bestemt begreb er behandlet. Det er værdifuldt, at det tilstræbes at placere psykologien inden for de interdisciplinære sammenhænge, der både er udviklet og aktuelt er under udvikling, f.eks. i opslaget 'Psykologiens grænseflader'. Redaktøren skriver i sit forord, at gennem tiden er forskellige 'skoler' opstået inden for psykologien, hvilket igen har ført til ret så isolerede grupperinger blandt psykologer, der fastholdt eller fastholder deres fortolkninger og begrebsbrug i forbindelse med, hvordan psykologi kan/skal forstås og anvendes (hvorved dette forskningsområde ikke adskiller sig fra de fleste andre, anm.). Disse skoler og grupperinger bliver der gjort rede for i dette leksikon. Enkelte af opslagene er dubleret således, at de findes under samme opslagsord med tilføjelsen I og II. Det drejer sig om forskellige synsvinkler og betydninger, der ikke i første omgang har kunnet koordineres.

Om redaktøren
I alle tre udgaver af Gads Psykologileksikon har redaktøren været Jens Bjerg (1930), nu professor emeritus, Roskilde Universitet. Han er uddannet som folkeskolelærer fra Blaagaard Seminarium 1952 og cand.psych., Københavns Universitet 1960. Jens Bjerg har arbejdet inden for næsten alle uddannelsestrin, sidst - fra 1972 - som professor i pædagogisk psykologi, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet. Siden midt i 1960erne har han beskæftiget sig med indførelsen af enhedsskolen.

Encyklopædi/leksikon
Man kan være enig med redaktøren i, at dette værk reelt har udviklet sig til en encyklopædi: En overskuelig sammenfatning af den eksisterende viden enten i almindelighed eller inden for et givet område. Den er i princippet det samme som et leksikon, men med længere og mere uddybende artikler - en samling af afhandlinger. Fælles for encyklopædi og leksikon i dag er den alfabetiske ordning, der har store praktiske fordele.

Gads Psykologileksikon er klart et værdifuldt værktøj for alle, der arbejder med psykologi - og for studerende på dette område. Det er også relevant for de mange, der af flere forskellige grunde har behov for overskuelig og kompetent faglig viden om psykologiske problemer og emner. Og for alle parter gælder det: At få at vide, hvor man kan få mere at vide, da mange opslag har henvisning til yderligere litteratur og viden.


Supplerende links
Her kan man se sammendrag af en række anmeldelser af de tidligere udgaver af Gads Psykologileksikon

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt