Afsløret svindel er et tveægget sværd

Afsløret svindel er et tveægget sværd

KRONIK Sidste uges afsløringer af overfaktureringer og svindel i HandiHelp har fået Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance på banen i debatten - som eneste landsdækkende aktør, der har tilsluttet sig overenskomsten mellem DII//DA og FOA/3F
17. JAN 2011 9.20

Af LOBPA-formand Janne Sander

LOBPA, Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, leverer alle de elementer, man kan ønske sig i forhold til både kommunal sikring af de økonomiske midler, retssikrede løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte hjælpere og selvbestemmelsesretten for borgere med BPA ordninger.

LOBPA blev med udspring i handicaporganisationerne etableret i 2008 for at være talerør for borgere, der har en BPA ordning, og for at være et nonprofit alternativ til de mange firmaer, der opererer i branchen. LOBPA består og ledes af en sammenslutning af borgere, der alle selv har en BPA.

Bisiddere og MUS-samtaler
Nogle af de mere end 400 medlemmer har valgt selv fortsat at være både arbejdsgiver og arbejdsleder. Men en stor del har valgt at overdrage deres arbejdsgiveransvar til LOBPA eller et privat firma, der udbyder denne service. LOBPA er imidlertid den eneste landsdækkende aktør, der har tilsluttet sig den handicaphjælperoverenskomst, som er indgået mellem arbejdsmarkedets parter DI/DA og FOA/3F.

De ansatte hjælpere er dermed sikret ordnede løn- og ansættelsesforhold. Vores borgere har stadig fuld ledelsesret, men udfører denne forpligtigelse i samråd med og under vejledning af LOBPA. LOBPA stiller bl.a. et bisidderkorps til rådighed, ligesom vi udfører kurser i APV, MUS samtaler osv.

I forhold til afregning med kommunerne har LOBPA udviklet et økonomisk styringsværktøj, som gør os i stand til minutiøst at redegøre for hver en krone, vi forvalter i forhold til borgernes bevillinger fra kommunerne. I de kommuner, hvor der beregnes et anstændigt administrationsbeløb og en overenskomstmæssig løn til hjælperne, har borgerne mulighed for at vælge LOBPA.

Ingen udnyttes
Dermed får kommunerne også sikkerhed for, at de bevilligede midler ikke går i de forkerte lommer, eller at der svindles med faktureringerne. LOBPA skal ikke tjene penge på BPA ordningerne.

Vi skal hvile i os selv og beregner derfor kun det administrationsbeløb, som er påkrævet for at løse de nødvendige opgaver. På længere sigt forestiller vi os, at LOBPA vil kunne nedsætte dette administrationsbeløb, fordi vi kan løse opgaven billigere for den enkelte, hvis der er mange ordninger at fordele omkostningerne på. LOBPA opfylder alle de retskrav, der er på det danske og europæiske arbejdsmarked.

Det drejer sig bl.a. om arbejdsmiljø og arbejdstidsdirektiv. Vi sikrer således, at ingen udnyttes - hverken borgerne, hjælperne eller kommunerne. Afdækning af svindel med kommunale midler inden for vores område er et tveægget sværd. På den ene side er vi glade for at få renset ud i useriøse eller direkte kriminelle foretagender, uanset om det drejer sig om enkelte borgere eller firmaer, der snyder systemet.

Bekymret over mistænkeliggørelse
På den anden side er vi bekymret over den mistænkeliggørelse alle med en BPA kan risikere at blive udsat for. Vi har haft hjælpeordninger i Danmark gennem 35 år. I alle disse år kender vi så at sige ikke til snyd. Derimod har hjælpeordningerne skabt en unik mulighed for, at landets mest handicappede borgere kan leve et ganske almindeligt liv med alt, hvad dette indebærer.

Og på internationalt plan har vores hjælpeordning vakt stor interesse og givet inspiration til at skabe de samme muligheder for borgere i mange andre lande. Den tillid, der ligger til grund for BPA ordningerne, skal ikke svækkes af enkelte brodne kar. LOBPA vil fortsat arbejde for at bevare BPA i den ånd, ordningerne er tiltænkt.

Vi gør det i tæt samarbejde med Socialministeriet, Kommunernes Landsforening og arbejdsmarkedets parter. Vores udgangspunkt er fuld selvbestemmelse under ansvar, og vi ønsker fuld gennemskuelighed i alle anliggender inden for vores område. LOBPAs medlemmer er alle samfundsborgere, der ønsker et velfungerende velfærdssamfund. For at fastholde dette ønsker vi naturligvis, at de fælles kommunale økonomiske midler anvendes under ansvar og i tillid til, at der skabes mest mulig velfærd for pengene.

Janne Sander, formand


Foto: http://www.flickr.com/photos/martin-kliehm/with/5064718040/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt