- KL er for enerådende på området sårbare børn

- KL er for enerådende på området sårbare børn

DEBAT Når Jane Findahl siger, at vi skal 'se indad', er vores svar, at kommunerne med fordel kan 'se udad', siger formanden for Foreningen af Danske Døgninstitutioner, Tine Theker Stryhn, der efterlyser hurtigtarbejdende rejsehold som på skoleområdet
17. JAN 2011 9.15

Af FADD-formand Tine Theker Stryhn

Formanden for KL's socialudvalg, SF'eren Jane Findahl, siger, at KL i øjeblikket 'insourcer' arbejdet med de sårbare børn og unge. Og KL's formand, Jan Trøjborg (S), vil have indskrænket Ankestyrelsens muligheder for at se kommunerne i kortene på området. Begge dele er udtryk for, at kommunerne forsøger at gå totalt enegang i forhold til, hvad samfundet skal tilbyde de cirka 30.000 børn og unge, der hvert år får enten en forebyggende foranstaltning eller anbringes udenfor hjemmet.

Men denne enegang kan få katastrofale følger for børnene, de unge og deres familier.

Lige nu foregår der en dramatisk omlægning af hele behandlingsindsatsen overfor sårbare grupper. Institutioner lukker i hobetal, antallet af nyanbringelser er i frit fald, og der er beretninger i pressen om økonomisk begrundede hjemtagelser af børn og unge fra deres anbringelsessteder.

Fod på det
KL's eneste reaktion er dybest set, at det har de fod på, og at alt foregår fagligt forsvarligt. Måske er det rigtigt, men ingen ved det.

Jeg hilser det derfor velkommen, at socialminister Benedikte Kiær netop har sat Ankestyrelsen til at undersøge, hvorfor kommunerne i denne tid trækker så mange børn og unge hjem fra deres anbringelsessteder. 

Kommunerne begrunder deres hjemtagelser og deres tilbageholdenhed med nyanbringelser i, at de har iværksat lokale initiativer, der bedre tilgodeser børnenes og de unges behov. Nu får vi Ankestyrelsens vurdering af denne praksis. Forhåbentlig er det ikke den type vurderinger, Jan Trøjborg i fremtiden ønsker at fratage Ankestyrelsen beføjelsen til at lave.

Ankestyrelsens undersøgelse af unge-hjemtagelserne i 2010 og 2011 bør dog ikke stå alene. FADD mener, at socialministeren bør nedsætte et hurtigtarbejdende rejsehold på hele området sårbare børn og unge i lighed med det rejsehold, der for nylig har været nedsat på folkeskoleområdet.

Styr på det
Kommunerne siger fx at de har styr på familiebehandlingen i eget regi, og at man ikke skal være nervøse over, at der på et år er sket næsten en halvering af antallet af pladser på landets familiebehandlingsinstitutioner. Men hvis de sænkede vindebroen og inviterede institutioner med årelang erfaring indenfor i maskinrummet, ville behovet for et uvildigt rejsehold mindskes.

Men kommunerne ønsker tilsyneladende ikke at samarbejde med alle de andre aktører på området. 

Vi har alle en interesse i en sund økonomi i kommunerne og i en ordentlig behandling til de sårbare børn og unge. Og det er ikke rigtigt, at vi bare klamrer os til døgnbehandlingstilbuddene for at overleve. Så når Jane Findahl siger, at vi skal 'se indad', er vores svar til Jane Findahl, at kommunerne med fordel kan 'se udad'.


Foto: http://www.flickr.com/photos/pheezy/with/2081709905/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt