KL: Målret indsatsen over for syge borgere

KL: Målret indsatsen over for syge borgere

Kommunernes forebyggelsesindsats skal rettes mod de borgere, der har størst behov
17. JAN 2011 7.27

Sådan lyder meldingen fra KL, der i et nyt udspil lægger op til en bedre prioritering i indsatsen over for kronisk sygdom og andre lidelser.

- Skal kommunerne have råd til at give de grundlæggende tilbud inden for meget stramme rammer, er det vigtigt, at kun borgere, som rent faktisk har behov for et tilbud, visiteres til det, siger Anny Winther, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg.

I dag lider godt halvanden million danskere af en kronisk sygdom, som fx diabetes, KOL, hjerte-kar-sygdomme og muskel-skelet sygdomme. Og flere og flere danskere får konstateret en kronisk lidelse. Samtidig skal kommunerne i stigende omfang tage sig af flere syge, der ellers tidligere blev behandlet på sygehusene. Endelig er kommunerne økonomiske trængte, og det skaber behov for en stram økonomisk styring.

- Det betyder, at kommunerne må skærpe fokus på målgruppen og tilbuddene i indsatsen over for borgere, der er kronisk syge. Ved at fokusere på de borgere, der har størst behov arbejder kommunerne reelt for at reducere den sociale ulighed i sundhed, også når det gælder kronisk sygdom, siger Anny Winther.

Når der i dag tages stilling til, hvilket forebyggelsestilbud en patient skal have, tages der som udgangspunkt hånd om patienten på baggrund af sygdommens sværhedsgrad. KL foreslår, at kommunerne i langt højere grad ser på borgerens egenomsorgsevne, når det skal vurderes, hvilket sundhedstilbud borgeren skal tilbydes. Evnen til egenomsorg hænger tæt sammen med borgerens sociale - og uddannelsesmæssige baggrund. Men også forhold som alder, etnisk baggrund eller om man lever alene har betydning.

- Patienter med en kompleks sygdom får i dag automatisk et mere omfattende tilbud end patienter med lettere sygdom. Men i fremtiden bør det i første række være de medborgere, som har ringe evne til egenomsorg, der bør have et sygdomsspecifikt tilbud i kommunen. Det er disse mennesker, der har størst risiko for, at deres sygdom udvikler sig i en mere og mere plejekrævende retning, hvis de ikke får hjælp til at håndtere sygdommen, siger Anny Winther

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt