Viborg har også oplevet snyd fra HandiHelps side

HandiHelp har faktureret ydelser for en borger i Karup i Viborg Kommune, som den pågældende aldrig har modtaget
14. JAN 2011 13.06

VIBORG: Viborg Kommune blev allerede i oktober måned opmærksom på enslydende  redegørelser for ekstraomkostninger i forbindelse med to borgeres
handicapordninger. Redegørelserne og de høje beløb på regningerne gav  anledning til, at kommunen foretog lovpligtige tilsyn hos de to borgere.

Under tilsynene fik Kommunen fra borgerne at vide, at ingen af de  oplistede ekstraydelser havde fundet sted.

Da de to borgere fik kendskab til situationen tog de kontakt til  HandiHelp, som forklarede, at der var tale om fejlfaktureringer.

Kort  efter modtog Kommunen en kreditnota fra HandiHelp og Viborg Kommune har  således ikke betalt for de påståede ekstraydelser. Kommunens jurister  undersøger på baggrund af de nye oplysninger om firmet generelle  forretningsmetoder nu sagen med henblik på en eventuel politianmeldelse.

Socialudvalgsformand Mette Nielsen (S) er rystet over, at HandiHelp  tilsyneladende har beriget sig uretmæssigt på skatteborgernes penge:

- Jeg er glad for, at Viborg kommune selv opdagede HandiHelps 'ekstraregning'. Men sagen gør det også tydeligt, at der er et  landsdækkende problem i den måde loven om handicapordninger er skruet  sammen. Jeg mener, at både Socialministeren og KL bør gå ind i sagen, så  vi kan sikre at ordningen ikke er et tag-selv bord for firmaer, der laver
svindel og humbug for skatteborgernes penge. Det er både i de handicappedes, skatteborgernes og de gode og reelle firmaers interesse, at  vi får ryddet op i de brådne kar.

De to omtalte borgere er de eneste i Viborg Kommune, som i dag benytter  sig af HandiHelp.

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt