Også Fredensborg betaler ejendomsskat retur

Også Fredensborg betaler ejendomsskat retur

Tønder har gjort det. Frederikssund har gjort det. Fredensborg tilbagebetaler nu også for meget opkrævet ejendomsskat tilbage - også mere end fem år tilbage
14. JAN 2011 12.21

FREDENSBORG: I den seneste uge har der været debat om, hvorvidt kommunerne skal tilbagebetale for meget opkrævet ejendomsskat mere end fem år tilbage fra Skats afgørelse i sagerne.

Fredensborg Kommune har på baggrund af et nyt juridisk notat fra en af landets eksperter på området besluttet at tilbagebetale for meget opkrævet ejendomsskat for hele den periode, som Skats afgørelse vedrører, og dermed også mere end fem år tilbage, oplyser kommunen.

Det juridiske notat konkluderer, at såfremt loven kræver, at en sag først skal behandles administrativt, inden der eventuelt kan anlægges en sag ved domstolene, så afbrydes forældelsen allerede fra den dag, der blev klaget til den administrative klageinstans.

I Fredensborg Kommune er det kun i to ud af i alt 20 afgjorte klagesager, hvor spørgsmålet om, hvorvidt der skulle udbetales mere fem år tilbage, har været aktuelt. I de resterende sager har spørgsmålet om forældelse ikke været aktuelt, og det fulde beløb er derfor allerede blevet udbetalt.

Lang sagsbehandlingstid
Mange af sagerne har været flere år undervejs hos SKAT - også de sager, hvor spørgsmålet om forældelse ikke er aktuelt. Det har dels betydet, at borgerne har måttet vente meget længe på en afgørelse, men også betydet, at Fredensborg Kommune hænger på en regning, hvor der i flere tilfælde skal udbetales flere penge i renter, end det beløb, som de for meget opkrævede ejendomsskatter udgør.

- Jeg er glad for, at der nu er kommet en afklaring i de to sager, hvor spørgsmålet om forældelse har været aktuelt. Ikke mindst på borgernes vegne. Men når det så er sagt, så er det ikke rimeligt, at kommunerne i det store kompleks af sager, nu hænger på en regning, der skyldes lang sagsbehandlingstid, og som skyldes, at lovgiver ikke har været grundig nok. Den side af sagen har medierne desværre ikke interesseret sig så meget for. For det hører med til historien, at kommunerne har administreret som forudsat af lovgiver, men at den lovgivning desværre har været så upræcis, at vi i dag står i en situation, hvor vi må udbetale ejendomsskat, hvor det aldrig har været hensigten, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

Regeringen og KL har nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skal se på, hvordan man får sikret, at alle borgere, der har krav på at få udbetalt for meget opkrævet ejendomsskat også får det. Fredensborg Kommune vil over for KL gøre opmærksom på, at spørgsmålet om, hvem der skal betale regningen for den lovgivning, der nu bliver rettet op på, bliver en del af forhandlingerne.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt