10 kommuner er i gang med ESCO

10 kommuner er i gang med ESCO

På under et år er antallet af kommuner, der har eller planlægger et ESCO-samarbejde, fordoblet fra otte til 16. ESCO energirenoverer og betales af den fremtidige besparelse
14. JAN 2011 9.12

I april havde bare otte kommuner underskrevet et ESCO-partnerskab. Nu er tallet 10, og yderligere 6 kommuner er i gang med det indledende arbejde for at etablere partnerskaber, oplyser Center for Energibesparelser.

Et partnerskab foregår ved, at et Energy Service Company (ESCO) laver energirenoveringer i en kommune og får en del af energibesparelsen som betaling.

Reelle besparelser for kommunerne
Nogle kommuner fravælger et ESCO-partnerskab, fordi de ikke føler behov for hjælp til at gennemføre energibesparelser, eller fordi de ikke ønsker at dele den økonomiske gevinst af energiinvesteringer. Men der kan alligevel være grund til at overveje et samarbejde, mener projektleder Anders Hjorth Jensen fra Center for Energibesparelser:

- Det kan være en stor udfordring at finde penge til at sikre gennemførelsen af store energibesparelser i bygningsmassen. Her kan ESCO-virksomheden hjælpe med energirenoveringer, der ellers ikke umiddelbart ville blive gennemført. Det giver kommunerne reelle besparelser.

Der er dog undtagelser, hvor ESCO-partnerskaber ikke er attraktive. Det er især, hvis en kommune har en lav bygningsvolumen eller allerede har energirenoveret mange bygninger.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt