Endnu ikke muligt at sammenligne nettotider i byggesager

Endnu ikke muligt at sammenligne nettotider i byggesager

Også Esbjerg stritter imod at få revet brutto-sagsbehandlingstider i næsen af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Styrelsen har dog ingen planer om at gøre oplysninger om nettotider obligatoriske

Af Knud Abildtrup

ESBJERG: I begyndelsen af ugen sendte Esbjerg Kommune er pressemeddelelse i ærgelse over, at det blev fremstillet i Radio Syd, at kommunens sagsbehandlingstider på byggesager var steget i løbet af 2010.

Baggrunden for historien var Erhvervs- og Byggestyrelsens statistik for kommunernes sagsbehandlingstider og en pressemeddelelse fra DI Sydvestjyllands næstformand.

Denne statistik viser, at siden den første opgørelse fra maj 2010 frem til den sidste fra december 2010, er sagsbehandlingstiderne for byggesager generelt steget fra 36 dage til 46 dage, og sagsbehandlingstiden for de større erhvervsbyggerier skulle være steget fra 66 til 79 dage. Desværre giver Erhvervs- og Byggestyrelsens statistik et helt forvrænget billede af virkeligheden.

- Når vi i Esbjerg Kommune opgør den reelle sagsbehandlingstid på vores byggesager, viser det sig, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 1 halvår 2010 til andet halvår 2010 er faldet fra 19,4 dage til 18,1 dag. For erhvervssager var faldet fra 30,6 til 21,3 dage. En reduktion på ca. 30 pct., udtaler udvalgsformand John Snedker (S) og tilføjer:

- Vi har i Esbjerg Kommune i de sidste år gjort en særlig indsats for at nedbringe vores sagsbehandlingstider på byggesagerne og specielt har vi haft fokus på erhvervet.

Ingen konsistens
- Det kan undre, at Erhvervs- og Byggestyrelsen fastholder at ville anvende registreringerne i BBR-registret til den pågældende statistik. Blandt andet KL har påvist, at den ikke kan bruges til formålet. Vi kender ikke Erhvervs- og Byggestyrelsen beregningsmodel, mens vi i Esbjerg Kommune registrer fra det tidspunkt hvor ansøgningen er fyldestgørende til afgørelsen foreligger.

Fra styrelsen lyder forklaringen over for dknyt:

- Sagen er den, at der ingen konsistens er i kommunernes indberetninger til BBR-registeret. I dag er det kun obligatorisk at angive, hvornår en byggeansøgning er modtaget, og hvornår tilladelsen er givet. Men det er valgfrit for kommunen at angive, hvornår en fyldestgørende ansøgning er modtaget - og i øvrigt også, hvornår en eventuel høring er påbegyndt og gennemført, siger chefkonsulent i Erhvervs- og Byggestyrelsen, Susanne Mikkelsen.

- Vi ville godt kunne lave en statistik over netto-sagsbehandlingstiderne, men det forudsætter, at alle kommuner opgør dem på samme måde. Vi har ikke umiddelbart planer om at gøre det obligatorisk at udfylde feltet om den fyldestgørende ansøgning.


Foto: http://www.flickr.com/photos/mdpettitt/with/2521322755/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt