Ny vejledning giver ekstraarbejde i miljøforvaltninger

Ny vejledning giver ekstraarbejde i miljøforvaltninger

Miljøklagenævnet hjemviser for tiden mange husdyrsager til landkommuner efter ny vejledning fra Miljøstyrelsen. Natur- og miljøchef ærgrer sig over hjemsendte sager, der ellers var grundigt gennemarbejdede
13. JAN 2011 13.38

Af Knud Abildtrup

NORDFYNS: I Nordfyns Kommune har miljøforvaltningen fået de første syv ellers færdigbehandlede husdyrbrugsager tilbage på skrivebordet igen - ikke fordi der var fejl i, men med henvisning til en ny vejledning, Miljøstyrelsen kom med i juni 2010. Vejledningen går på, hvordan kommunerne skal sagsbehandle husdyrbrug, der afvander til habitatsområder.

- Jeg synes ikke, det er rimeligt, at afgørelser, der på afgørelsestidspunktet er grundigt gennemarbejdet, med inddragelse af al tilgængelig viden, brug af vejledninger, kortmateriale mm. hjemvises af Miljøklagenævnet, fordi der er kommet en ny vejledning, siger Natur- og Miljøchef Jacob Preil Andersen fra Nordfyns Kommune til dknyt. Sagerne hjemvises generelt pga. den nye vejledning, og ikke med henvisning til forkerte eller manglende vurderinger.

Nordfyns var hurtig med at lave afgørelser efter den dengang nye husdyrlov og er tilsyneladende derfor blevet ramt af at få mange afgørelser i hovedet igen. De første syv kom i løbet af kort tid, og i alt forventer Jacob Preil Andersen, at afdelingen skal igennem 20 sager af den type helt tilbage fra 2007. Ifølge ham har også Varde fået flere sager tilbage på den konto.

Smaddergodt
I Miljøklagenævnet bekræfter ankechef Ulrich Stigaard Jensen, at der er temmelig mange husdyrbrugssager på vej retur til miljøforvaltningerne i disse måneder - de første 50 er allerede hjemvist:

- Når Miljøstyrelsen kommer med en vejledning af en karat som denne, skal vi simpelthen bruge den, når vi behandler klagesager. Der er tale om sager, der er meget svære at bedømme, og hvor der før vejledningen ikke var tydelige retningslinier.

Det finder ankechefen i sig selv smaddergodt, og nævnet har i den sammenhæng også gjort sig umage med at skrive til kommunerne, at de ikke har lavet fejl i afgørelserne, men at det alligevel er det rigtigste at genbehandle dem.

Enkelte af de kommunale afgørelser, der er kommet efter sommer, kommer meget tæt på den nye vejledning og slipper dermed for hjemvisning, men flertallet sendes tilbage.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt