Alt er ikke forbudt ved kysterne

Alt er ikke forbudt ved kysterne

Men planlægningen skal være fornuftig og overbevisende, når man ønsker at tage hul på landskaber nær havet, hvor der er knyttet stærke følelser og nationale interesser til, lyder det fra Naturstyrelsen
13. JAN 2011 11.59

Kommunerne kan nu hente ny inspiration til, hvordan de bedst muligt planlægger for nye aktiviteter og anlæg i den såkaldte kystnærhedszone, der strækker sig fra stranden og tre kilometer ind i landet, oplyser den nye Naturstyrelse.

Det fremgår af en ny publikation, som bl.a. refererer en lang række afgørelser fra naturklagenævn og domstole.

Baggrunden for publikationen er at mange kommuner har fået det indtryk at der ikke er noget, der kan lade sig gøre i kystnærhedszonen og at 'alt er forbudt'.

- Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone. Men planlægningen skal naturligvis være fornuftig og overbevisende, når man ønsker at tage hul på landskaber nær havet, hvor der er knyttet stærke følelser og nationale interesser til, siger arkitekt David Trier Frederiksen, Naturstyrelsen.

Udbygning af ejendomme, genanvendelse af ubenyttede bygninger og placering af turistaktiviteter kan fx godt lade sig gøre i kystnærhedszonen, hvis de rigtige argumenter er til stede, og kommunerne griber planlægningen rigtigt an. I publikationen kan man også læse, hvordan man f.eks. kan gennemføre god planlægning, uden at slække på kvalitet og hensyn til natur og landskab.

Fakta: Hovedparten af Danmarks byer ligger nær kysten og 40 pct. af befolkningen bor der. Adgangen til vandvejene har historisk haft stor betydning for byernes opståen. I nyere tid har kysterne fået stor værdi for friluftsliv og turisme samtidigt med, at der er et stadigt større ønske om bosætning nær ved kysterne.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt