Ankestyrelsen skal styrkes - ikke svækkes, Trøjborg

Ankestyrelsen skal styrkes - ikke svækkes, Trøjborg

- Det er uhørt, at formanden for kommunerne på den måde vil udhule en væsentlig og demokratisk del af administrationen. Ikke mindst nu, hvor socialpolitik i for høj grad bestemmes af kommunekassen, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen

Socialpædagogerne er rystede over udmeldingen fra KL's forman Jan Trøjborg, der vil øge det kommunale selvstyre så kommunerne selv kan fastlægge niveauet for hjælp og støtte udsatte borgere. Ligesom Jan Trøjborg vil have indskrænket mulighederne for at klage over kommunernes afgørelser i sociale sager.

Socialpædagogernes formand Benny Andersen ser med stor alvor på udmeldingen om at stække klagemulighederne over kommunernes afgørelser i sociale sager. Det handler især om den Sociale Ankestyrelse, som i dag har kompetence til at underkende kommunale afgørelser på det sociale område. Men det forhold vil Jan Trøjborg altså ændre på.

- Forslaget om på den måde at udhule muligheden for at klage over kommunernes beslutninger og afgørelser er jo katastrofal. Det er en helt forkert vej at gå, ikke mindst i en tid hvor det kommunale serviceniveau er under pres. Det er i den grad en mangel på respekt for de mennesker, det her handler om, og deres retssikkerhed. Jeg håber Trøjborg lytter til socialminister Benedikte Kiær, som ikke på samme måde ryster på hånden, når det handler om at give Ankestyrelsen de nødvendige beføjelser og kompetencer over for kommunerne. Ministeren har i dag været ude i medierne og kræve, at Ankestyrelsen kulegraver kommunernes hjemtagninger af anbragte børn. Det er en opmuntrende melding fra ministeren, som jeg håber giver genlyd hos KL.

Benny Andersen mener, at Trøjborgs forslag vil forringe udsatte gruppers mulighed for at blive hørt og for gennemsigtighed i kommunernes sagsbehandling. Den Sociale Ankestyrelse er det eneste uafhængige organ til vurdering af kommunale afgørelser om hjælp og støtte til fx socialt udsatte børn og unge. Og i en tid, hvor kommunerne i stor stil hjemtager anbragte børn af økonomiske snarere end faglige grunde, er det bekymrende, at KL's formand på den måde vil afskaffe den øverste overvågningsinstans.

- Vi har længe talt for, at Ankestyrelsen tværtimod skal styrkes i sine kompetencer i forhold til kommunerne. Vi ser fx gerne, at Ankestyrelsen oprustes ved indførelsen af en egentlig børnetalsmand, som man har det i både Sverige og Norge. Det vil sikre udsatte børn og unge en mulighed for at blive hørt i sager om kommunalt omsorgssvigt. Vi har også forslået, at der indføres et socialt rejsehold, der kan rådgive kommunerne i de særligt tunge socialsager.

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt