Sundhedsplejen har svært ved at nå fædrene

Sundhedsplejen har svært ved at nå fædrene

En undersøgelse foretaget af sundhedsplejen i Mariagerfjord viser høj tilfredshed blandt småbørnsforældre. Men undersøgelsen afslører også et problem i forhold til småbørnsfædrene
12. JAN 2011 19.15

MARIAGERFJORD: Sundhedsplejen i Mariagerfjord Kommune har gennemført en evaluering af småbørnsforældrenes tilfredshed med den hjælp og støtte, de får fra deres sundhedsplejerske. Formålet er at vurdere det tilbud, som Sundhedsplejen i Mariagerfjord har til forældrene i børnenes første leveår.

Fokusområderne i evalueringen har været omkring den almene tilfredshed med kvaliteten af hjælp og vejledning, tilliden til og trygheden ved sundhedsplejersken samt eventuelle ønsker som ikke er indeholdt i det nuværende tilbud.

Resultaterne af undersøgelsen er meget positive, hedder det i en pressemeddelelse fra kommunen. Småbørnsforældrene har meget tillid til sundhedsplejerskernes faglige vejledning og tager normalt vejledningen til sig.

Selv om de fleste er tilfredse med antallet af besøg, ville hver femte dog gerne have flere besøg. Ellers er der stor tilfredshed med, hvor hurtigt de får besøg efter hjemkomsten fra sygehuset og længden af besøget.

Tillidsvækkende sundhedspleje
- Det er vigtigt, at sundhedsplejen giver forældrene støtte og tryghed. Derfor er det vigtigt, at sundhedsplejerskerne fremstår tillidsvækkende og meget kvalificerede, siger leder af sundhedstjenesten i Mariagerfjord Kommune Pia Ballentin.

Undersøgelsen viser da også, at forældrene i høj grad oplever, at deres sundhedsplejerske er let at tale med, lyttende og imødekommende og en støtte for dem.

- Resultatet viser os, at det er vigtigt, at det er den samme sundhedsplejerske, der kommer hver gang. Det har vi hele tiden fornemmet, men nu er det altså dokumenteret, fortsætter Pia Ballentin.

Fokus på fædrene
Undersøgelsen har sigtet efter at spørge begge forældre, så der blev udsendt spørgeskemaer til både mødre og fædre.

- Vi har haft et ekstra fokus på fædrene, fordi vi gerne ville have dem mere i tale. Desværre var der ikke nok fædre, der svarede på spørgeskemaet, til at man kan drage nogen endelige konklusioner, men det har alligevel givet os en pejling, fortæller Pia Ballentin.

Fædrene udtrykker som mødrene høj tilfredshed med og tryghed ved sundhedsplejerskens indsats. Her er det især vigtigt for fædrene, at sundhedsplejersken er en god støtte for deres barns mor.

Mange fædre deltager kun ved sundhedsplejerskens første besøg. Selv om mange gerne ville deltage ved flere besøg, ville det kun være muligt for dem, hvis besøget lå på et andet tidspunkt på dagen.

- I sundhedsplejen vil vi gerne have fædrene mere i tale og inddrage dem noget mere. Det kunne måske gøres ved at lægge det afsluttende besøg på et tidspunkt på dagen, hvor faderen har bedre mulighed for at deltage. Ved det afsluttende besøg kan emner som barnets videre udvikling jo være helt relevant for både mor og far, uddyber Pia Ballentin.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt