Spareplan for skoleområdet aftalt med Danmarks Lærerforening

Spareplan for skoleområdet aftalt med Danmarks Lærerforening

Som en del af Odder Kommunes samlede spareplan på 50 millioner skal der spares 10 mio. kr. på skoleområdet, og Odder Kommune og Danmarks Lærerforening (DLF) har nu indgået en aftale om besparelserne

ODDER: Den plan, som er aftalt mellem Odder Kommune og DLF, betyder at der spares 9.853.200 kr. I det første skoleår (2011-2012) spares der dog 1 mio. kr. mindre, idet der er afsat 1 mio. kr. til længerevarende kursusforløb for lærerne (diplomuddannelser mv.).

- Skolespareplanen er den sidste brik i den samlede plan for at forbedre kommunens budgetter. Ligesom det var tilfældet med den store spareplan, som vi vedtog i maj, så vil man også på skolerne kunne mærke besparelserne, siger borgmester Elvin J. Hansen (S).

- Jeg vil gerne rose Danmarks Lærerforening, som i nogle meget konstruktive forhandlinger har bidraget med input til spareplanen og dermed har været med til at påvirke resultatet, tilføjer borgmesteren.

Spareplanen består af fire elementer:

1. Undervisning
Der spares på støttetimer, holddelingstimer, samlæsning samt modersmålsundervisning for EU-borgere. Sidstnævnte er i realiteten ikke en besparelse, idet den afsatte tid til modersmålsundervisning hidtil ikke har været udnyttet. I alt giver dette en besparelse på 2,04 mio. kr.

2. Opgaver i tilknytning til undervisningen
Lærerne skal undervise noget mere. I praksis reduceres eleverne frikvarterer samlet med ti minutter i tidsrummet kl. 8-13, og denne tid konverteres til undervisningstid. Forældresamarbejdet vægtes lavere i forhold til den nuværende læretidsaftale. Besparelserne medfører en øget undervisningstid. I alt giver dette en besparelse på 2,04 mio. kr.
3. Andre opgaver
Der skæres ned på den tid, der skal afsættes til koordinerende opgaver, til skolebibliotek, til fællesmøder mv. Længerevarende uddannelser annulleres (dog ikke i skoleåret 2011-12), og lejrskoler ophører. Disse besparelser bidrager til en øget undervisningstid. I alt giver dette en besparelse på 2,75 mio. kr.
4. Øvrige besparelser
Disse besparelser vedrører ejendomsvedligehold, skolesekretærområdet, overarbejde, brug af vikarer, uddannelse samt en besparelse på SFO-området. I alt spares der her 3,05 mio. kr.

Ca. 20 stillinger forsvinder
Spareplanen betyder, at der vil være færre ansatte på skolerne fra og med næste skoleårs begyndelse. Da det endnu er lidt usikkert om der oprettes privatskoler i stedet for de nedlagte skole i Ørting og Randlev, er der ikke fuld klarhed over elevtallet i næste skoleår, men forvaltnin-gen skønner, at der skal afskediges ca. 15 lærere, to pædagoger og tre i andre faggrupper.

Kulturdirektør Gerda Pedersen er godt tilfreds med, at der er lavet en aftale i enighed med Danmarks Lærerforening.
- Det er en skrap spareplan. Udgangspunktet har været, at Odder Kommune hidtil har ligget ret pænt i sammenligning med nabokommuner og andre sammenlignelige kommuner. Det har været hensigten, at lærerne skulle undervise mere, og det er lykkedes med aftalen.

- Når spareplanen er gennemført, kommer vi til at ligge lidt under de andre kommuner, men i den forbindelse skal man huske på, at Odder Kommune har 'været tidligt ude' med besparelser. I stort set alle andre kommuner skal man først nu i gang med at spare på skoleområdet, og derfor er jeg overbevist om, at slutresultatet vil være, at vi igen kommer til at ligge på niveau med andre kommuner, slutter Gerda Pedersen.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt