Mindre dobbeltarbejde i ministeriet

Undervisningsministeriet får ny struktur med tre styrelser fra 1. marts
KORT NYT12. JAN 2011 14.34

Ifølge Folkeskolen skal Undervisningsministeriet spare 75 årsværk svarende til 16 pct. af medarbejderstaben. Ministeriets egen beskrivelse af strukturændringen handler om effektivisering:

Den nye struktur tager afsæt i ønske om:

  • at styrke sammenhængen i uddannelsesforvaltningen mellem og på tværs af uddannelsesområder
  • at reducere dobbeltarbejde i organisationen ved at samle parallelle funktioner
  • at opnå en styrket og mere effektiv sagsbehandling vedrørende blandt andet tilsynssager og it-opgaver, samt oparbejde specialisering og yderligere ekspertise inden for opgaveløsningen
  • at få færre afdelinger
  • at samle ansvaret for den generelle politikudvikling, forankring af tværgående projekter og koordination et sted

Med den nye struktur etableres tre styrelser:

  • Én styrelse varetager opgaver vedrørende uddannelsernes indhold og administration, herunder støtteordninger (Uddannelsesstyrelsen)
  • Én styrelse varetager kvalitets- og tilsynsopgaver (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) 
  • Én styrelse varetager opgaver vedrørende it-løsninger til uddannelsessektoren (UNI-C)
  • Dertil et departement med tre afdelinger og et internationalt sekretariat.

- Det er nødvendigt at tilpasse ministeriets bemanding, så den svarer til den bevillingsmæssige situation. Med den nye struktur etableres et godt udgangspunkt for, at ministeriet kan udforme og forvalte fremtidens uddannelser, udtaler departementschef Sophus Garfiel.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt